Befolkningsstatistik

Falköping är en av vinnarna bland kommunerna i Skaraborg när det gäller befolkningsökning. Det kan vara kommunens profilering som börjat ge resultat. Många har upptäckt att Falköping är en bra kommun att leva i. De goda kommunikationerna gör att man kan bo här men pendla till arbete och studier på andra orter. 

Befolkningsbarometer 2018

MÅNAD

ANTAL INVÅNARE

Januari

33 098

Februari

33 097

Mars


April


Maj


Juni


Juli


Augusti


September


Oktober


November


December


 

Befolkningsutveckling 2000-2017

2000

31 007

2001

30 921

2002

30 896

2003

30 981

2004

31 148

2005

31 185

2006

31 240

2007

31 311

2008

31 349

2009

31 419

2010

31 513

2011

31 689

2012

31 689

2013

31 988

2014

32 185

2015

32 511

2016

32 806

2017

33 077