Befolkningsstatistik

Falköping är en av vinnarna bland kommunerna i Skaraborg när det gäller befolkningsökning. Det kan vara kommunens profilering som börjat ge resultat. Många har upptäckt att Falköping är en bra kommun att leva i. De goda kommunikationerna gör att man kan bo här men pendla till arbete och studier på andra orter.

Befolkningsbarometer 2018

Månad

Antal Invånare

Januari

33 098

Februari

33 097

Mars

33 075

April

33 102

Maj

33 105

Juni

33 135

Juli

33 169

Augusti

33 136

September

33 162

Oktober


November

 

December


 

Befolkningsutveckling 2007-2017

År

Antal Invånare

2007

31 311

2008

31 349

2009

31 419

2010

31 513

2011

31 689

2012

31 689

2013

31 998

2014

32 185

2015

32 511

2016

32 806

2017

33 077