Skatt

Nedan finner du information om skattesatser för kommunen, länet och hela riket för år 2019. På grund av avrundning kan en differens uppstå mellan summering av skattesatsen till kommun samt landsting och total utdebitering.


Utdebitering 2019

Falköping

Västra Götalands län

Riket

Kommun

21.60

21.30

20.70

Landsting

11.48

11.48

11.49

Total utdebitering

33.08

32.78

32.19