Skatt

Här finns information om skattesatser för kommunen, länet och hela riket för år 2019. På grund av avrundning kan en differens uppstå mellan summering av skattesatsen till kommun samt landsting och total utdebitering.


Utdebitering 2019

Falköping

Västra Götalands län

Riket

Kommun

21.60 kronor

21.30 kronor

20.70 kronor

Landsting

11.48 kronor

11.48 kronor

11.49 kronor

Total utdebitering

33.08 kronor

32.78 kronor

32.19 kronor