Flerårsplan och budget

Kommunens budget finns att läsa i flerårsplanen.

Flerårsplan 2018-2020 och budget 2018PDF

För att läsa tidigare års flerårsplaner och budget, kontakta kommunen.
Se kontaktinformation nedan.