Flerårsplan och budget

Kommunens budget finns att läsa i flerårsplanen.

Flerårsplan 2019-2021 och budget 2019PDF

För att läsa tidigare års flerårsplaner och budget, kontakta kommunen.