Kommunens arkiv

Arkivet

I kommunens arkiv förvaras kommunala protokoll och handlingar från 1850-talet och framåt. Här förvaras också klasslistor och skolbetyg.

Arkivet finns i Falköpings Stadshus och är tillgängligt för allmänheten och forskare inom olika områden.