Synpunkter och felanmälan


Beröm, förslag och klagomål

Vi vill veta hur du som invånare tycker att den kommunala verksamheten och servicen fungerar, eller kanske inte fungerar. Beröm, förslag och klagomål ger oss ett värdefullt underlag för förbättringar. Därför vill vi gärna att du tycker till om Falköping!

Synpunktshantering

Felanmälan

Om du upptäcker fel på gator, gång- och cykelvägar, gatubelysning eller andra kommunala anläggningar kan du anmäla detta till oss så åtgärdar vi felet så fort vi kan. Det kan gälla både gator, parker, vatten och avlopp samt snöröjning.

Felanmälan