Synpunkter och felanmälan

bild synpunkt

Tyck till om kommunens verksamheter och service

Beröm, förslag och klagomål ger oss ett värdefullt underlag för förbättringar. Därför vill vi gärna att du tycker till om Falköping!

Här kan du läsa besvarade synpunkter.

bild felanmälan

Anmäl fel

Om du upptäcker fel på gator, gång- och cykelvägar, gatubelysning eller andra kommunala anläggningar kan du anmäla det till oss så åtgärdar vi felet så fort vi kan. Det kan gälla både gator, parker, vatten och avlopp samt snöröjning.

bild speakapp

SpeakApp för alla ungdomar i kommunen

SpeakApp är appen för ungas inflytande i kommunen. Syftet med appen är att göra avståndet mellan ungdomar och politiken mindre.