Val till riksdag, region och kommun 2022

Söndagen den 11 september är det val till riksdag, region och kommun. För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Är du upptagen i röstlängden och har rösträtt får du ett röstkort hemskickat.

Det robusta svenska valsystemet

Det svenska valsystemet är robust och grundar sig på allmän och lika rösträtt. Vårt valsystem är decentraliserat - röstning sker över hela landet, det är transparent - röstmottagning och rösträkning är offentliga och alla röster räknas manuellt och
kontrollräknas minst två gånger.

Förtidsröstning 24 augusti-11 september

Du kan förtidsrösta mellan 24 augusti-11 september. Ta med röstkort och legitimation när du ska förtidsrösta i någon av nedanstående förtidsröstningslokaler.

Om förtidsröstning på www.val.se Länk till annan webbplats.

Röstningslokal

Öppettider

Falköping

fd Swedbanks lokaler

Storgatan 7

24-25 augusti
Onsdag-torsdag klockan 13.00-19.00
26-28 augusti
Fredag-söndag klockan 10.00-14.00
29 augusti-1 september
Måndag-torsdag klockan 13.00-19.00
2-4 september
Fredag-söndag klockan 10.00-14.00
5-8 september
Måndag-torsdag klockan 10.00-19.00
9 -10 september
Fredag-lördag klockan 10.00-14.00

Floby

Kommunalhuset i Floby,
nedervåningen

29 augusti-2 september klockan 15.00-18.00

Gudhem

Församlingshemmet
i Gudhem

29 augusti-2 september klockan 15.00-18.00

Kinnarp

Kinnarps bibliotek,
Kinnarpsskolan

5 september-9 september klockan 15.00-18.00

Stenstorp

Äldreboendet
Gamla Björktuna

5 september-9 september klockan 15.00-18.00

Vartofta

Vartofta bibliotek

29 augusti-2 september klockan 15.00-18.00

Åsarp

Alvershus i Åsarp

5 september- 9 september klockan 15.00-18.00

Förtidsröstning 11 september − valdagen

Du som inte har möjlighet att besöka din vallokal på valdagen 11 september kan rösta i kommunfullmäktiges sesssionssal i Stadshuset i Falköping. Öppet klockan 08.00-20.00 på valdagen.

Ta med röstkort och legitimation.

Kartan kan inte visas.

Rösta på valdagen söndag 11 september

I kommunen finns det 18 valdistrikt. I varje valdistrikt finns en vallokal. På ditt röstkort kan du se i vilken vallokal du ska rösta. På valdagen 11 september är alla kommunens vallokaler öppna klockan 08.00–20.00. Ta med legitimation till vallokalen.

Om röstning i vallokal på valdagen på www.val.se Länk till annan webbplats.

Valdistrikt

Vallokal

Centrum

Vindängens skola (nya entrén)

Kyrkerör

Stadshushallen

Dotorp - Tåstorp

Dotorpsskolan (idrottshallen)

Bestorp - Mösseberg

Mössebergsskolan (matsalen)

Fredriksberg

Ållebergsgymnasiet (foajén)

Ranten - Grönelund

Centralskolan (matsalen)

Vilhemsberg - Åttagård

Ållebergsgymnasiet (foajén före matsalen)

Södra Bestorp - Nedre Mösseberg

Ranliden

Bergsliden

Lärcenter

Vilske

Kommunalhuset i Floby (nedervåningen)

Floby

Kommunalhuset i Floby (2:a våningen)

Odensberg

Odensbergsskolan

Åsarp - Kättilstorp

Ekebergahallen i Åsarp (idrottshallen)

Kinnarp - Slutarp

Kinnarpshallen (idrottshallen)

Vartofta

Vartofta skola (idrottshallen)

Stenstorpsbygden

Gustaf Dalénskolan (idrottshallen)

Stenstorp

Äldreboendet Gamla Björktuna (samlingssalen)

Gudhem - Broddetorp

Gudhems skola


Kartan kan inte visas.

Röstkort

Valmyndigheten skickar ut röstkort till alla röstberättigade senast 24 augusti. Är du upptagen i röstlängden, och har rösträtt, får du ett röstkort hemskickat. De uppgifter om namn och adress, som Valmyndigheten använder, hämtas från folkbokföringen 30 dagar före valdagen.

Röstkortet innehåller information om var du kan rösta. Om du anser att röstkortet innehåller fel, till exempel fel rösträtt, kan du begära rättelse i röstlängden hos Länsstyrelsen.

Om röstkort på www.val.se Länk till annan webbplats.

Om rösträtt och röstlängd på www.val.se Länk till annan webbplats.

Hjälp vid röstning

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det. Du kan också utse ett
bud som röstar i ditt ställe, om du inte kan ta dig till vallokalen. Ett annat
alternativ är att anlita kommunens ambulerande röstmottagare.
Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Vissa personer får rösta med bud

Av följande anledningar kan du rösta med bud:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren

Bara vissa personer får vara bud

Budet ska vara minst 18 år gammal. Följande personer kan vara bud:

 • din make, maka eller sambo
 • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
 • lantbrevbärare
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • ambulerande röstmottagare utsedda av kommunens valnämnd

Ambulerande röstmottagare

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan Falköpings kommun ordna med en ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Du bokar ambulerande röstmottagare via kommunens växel telefon 0515-88 50 00.

Särskilt material behövs för att rösta med bud

Du behöver ett särskilt material för att rösta med bud. Det kan du beställa det hos Valmyndigheten eller kommunen.

Valsedlar kan du eller den som hjälper dig hämta på alla ställen där du kan rösta eller beställa direkt från partierna.

Om röstning med bud på www.val.se Länk till annan webbplats.

Om röstning från utlandet på www.val.se Länk till annan webbplats.

Hjälp i lokalen

Du som inte själv kan göra i ordning din röst, det vill säga stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat, kan be någon i lokalen om hjälp.

Du bestämmer vem som ska hjälpa dig

Du bestämmer själv vem som ska hjälpa dig. Du kan också be någon av röstmottagarna om hjälp. Röstmottagarna får inte berätta för någon vad du har röstat på.

Alla ställen för röstmottagning ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Om du ändå inte kan ta dig in i en lokal för röstmottagning, kan röstmottagarna hämta upp rösten utanför lokalen.

Offentlig rösträkning

Onsdag 14 september klockan 09.00 sker offentlig rösträkning i Stadshuset, Falköping.

Valnämnden sammanträder för preliminär rösträkning av förtidsröster med mera. Mötet är offentligt och allmänheten är välkommen att närvara.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Valnämndens kansli

Falköpings kommun
Stadshuset
S:t Sigfridsgatan 9
521 81 Falköping

Telefon växel 0515-88 50 00
E-post valnamnden@falkoping.se
www.falkoping.se/val

Valmyndighetens valupplysning

Telefon 020-825 825
E-post valet@val.se
www.val.se

För partier

I Falköping kommun har valnämnden beslutat om samdistribution av valsedlar för de partier som anmält deltagande i valet.

Valsedlarna ska levereras till kommunen färdigpackade och uppdelade per vallokal/röstningslokal. Respektive kartong/förpackning ska vara tydligt uppmärkta med namn på röstningslokal och vallokal. Senaste datum för inlämning av valsedlar är den 15 augusti 2022.

Kontaktperson för inlämning av valsedlar är Peter Sjöberg.
E-post: peter.sjoberg@falkoping.se
Telefon: 0515-88 50 12

Valsedlarna skickas till:
Falköpings kommun
Valkansliet/Peter Sjöberg
S:t Sigfridsgatan 9
521 81 Falköping

Det går också bra att lämna in dem i Stadshusets reception och adressera dem till Valkansliet/Peter Sjöberg.

Valnämndens beslut om samdistribution Pdf, 27.4 kB.

Tips och råd i valtider

Rösta – det är din demokratiska rättighet! Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder folkstyre. I regeringsformen, som är en del av grundlagen, står det att all offentlig makt utgår från folket och att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.

Det krävs mer av internetanvändare i dag än någonsin tidigare. Att förstå olika digitala informationsflöden och att vara källkritisk är mycket viktigt.
Internetstiftelsen i Sverige, IIS, är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet.

Internetstiftelsen har även startat www.internetkunskap.se Länk till annan webbplats. för den som vill lära sig mer genom korta faktafilmer och fördjupande artiklar, och på så sätt öka sin digitala kompetens.