Flerårsplan och budget

Flerårsplanen för 2020-2022 är en långsiktig plan för en hållbar utveckling i Falköpings kommun. Du kan även läsa kommunens budget i flerårsplanen

Flerårsplan 2020-2022PDF

Kommunfullmäktige i Falköpings kommun beslutade den 25 november 2019 om flerårsplan 2020-2022 med budget för år 2020.

I flerårsplan 2020-2022 finns information om kommunens fyra övergripande mål:

  • socialt hållbart Falköping,
  • ett attraktivt Falköping,
  • skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas,
  • kvaliteten i verksamheten ska öka.

I fleråsplan 2020-2022 beslutar kommunfullmäktige endast om budgetramar för investering- och driftsbudget. Arbetet med fördelning av dessa budgetramar sker sedan i respektive nämnd och du kan sedan läsa dem i nämndernas verksamhetsplaner för år 2020.