Nyheter


 • Årets folkhälsoprisvinnare

  Violeta Kazic är en stor inspiratör för barn och unga i Falköping genom sitt engagemang i dansföreningen Art Dance. För sitt arbete med att ge barn och unga ett sammanhang och något meningsfullt att g...

 • Nytt stadsbyggnadspris uppmärksammar värdefulla förbättringar av stads- och livsmiljön - du kan nominera!

  Byggnadsnämnden har inrättat ett stadsbyggnadspris för värdefulla förbättringar av Falköpings kommuns stads- och livsmiljö.

 • Kommunfullmäktiges möte den 30 maj

  Kommunfullmäktige sammanträder måndag 30 maj i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. På mötet behandlas bland annat ärenden enligt föredragningslistan nedan

 • Är din arbetsplats cykelvänlig?

  Bli medlem i Cykelvänligast så hjälper vi till med att skapa bättre förutsättningar för medarbetare att cykla till och från jobbet.

 • Prata med din tonåring om alkohol

  Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gränser. Ibland kan det vara svårt att veta hur man ska agera gentemot sin tonåring. I synnerhet då man som förälder utsätts för ”tjat” och påtryckningar.

 • Årets kulturstipendiat

  Britt-Marie Stridh är genom sina bedrifter inom musiken en välkänd person för falköpingsbor och skaraborgare. Nu tilldelas hon kommunens kulturstipendium för sina bidrag.

 • ABC föräldragrupper för dig med barn 3-12 år

  Det är inte alltid lätt att vara förälder. Ibland är det skönt att få tips och idéer hur man kan gå vidare i sitt föräldraskap. Därför bjuder kommunen in till gruppträffar med diskussion och informati...

 • I Vartofta förskola står inte tiden still!

  Vartoftas fina förskola är 100 år! Vartofta gamla skola står mitt i samhället och har sedan uppförandet inhyst både skola, bibliotek, lekskola och som nu, förskola sedan 1987.På byggnadens ståtliga fr...

 • Traineetjänst ger Nora värdefulla erfarenheter inför framtiden

  I januari i år började Nora Falck en traineetjänst på socialförvaltningen i Falköpings kommun. Här har hon arbetat både på biståndsenheten och barnenheten och samlat på sig lärdomar och erfarenheter i...

 • Årsredovisning för 2021

  Nu kan du läsa om hur det gick för Falköpings kommun under 2021 i årsredovisningen som beslutades om under förra kommunfullmäktigemötet.