25 augusti 2021
Servicemeddelande

Coronaviruset covid-19 - samlad information från kommunen

Informationen uppdaterades: 30 september 2021

Falköpings kommun följer utvecklingen för coronaviruset covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förstärker insatserna vid behov.

Håll dig informerad

Vi uppmanar alla invånare i Falköping att hålla sig uppdaterade kring utvecklingen och rekommendationerna som gäller för allmänheten. För att ta del av den senaste informationen hänvisar vi till svenska myndigheter som samlar sin information på krisinformation.se Länk till annan webbplats..

Du kan också ringa Folkhälsomyndighetens nationella telefonlinje 08-123 680 00. Här svarar hälsokommunikatörer på frågor om covid-19 och vaccinationen. Frågor kan besvaras på engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Information in other languages

Vaccination mot covid-19

Uppdaterad 30 september 2021

Regionerna, som är ansvariga för sjukvården, har det lokala ansvaret för vaccineringen. På Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. och 1177 Länk till annan webbplats. finns samlad information om vaccination mot covid-19. Se lediga tider för vaccination Länk till annan webbplats. i Västra Götalandsregionen.

About vaccination against covid-19 in other languages

Tillfällig pandemilag i Sverige - Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen ska genom tillsyn kontrollera att lagen följs. Länk till annan webbplats.

Falköpings kommun lämnar inte ut information om personer som smittas av coronaviruset

Kommunen får inte kännedom om smittade eller misstänkt smittade om det inte finns behov för att någon del av verksamheten ska agera på särskilt sätt eller om det finns behov att stödja Smittskydd Västra Götaland vid till exempel en smittspårning. Vid sådana situationer gäller patientsekretessen för de medarbetare i kommunen som får ta del av information om misstänkt eller konstaterat smittade personer.

Källkritik

Det finns alltid en risk att osanna rykten sprids och därför är det viktigt att du hämtar din information från källor du kan lita på. Var kritisk till rykten och påståenden som inte bekräftas av etablerade aktörer, till exempel myndigheter.

Kommunens ansvar

Det övergripande ansvaret kring sjukvård och hantering av epidemier/pandemier ägs inte av kommunen utan av hälso- och sjukvård och olika myndigheter. Kommunen följer noga utvecklingen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Viktig information