25 augusti 2021
Servicemeddelande

Coronaviruset covid-19 - samlad information från kommunen

Informationen uppdaterades: 25 augusti 2021

Falköpings kommun följer utvecklingen för coronaviruset covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förstärker insatserna vid behov.

Håll dig informerad

Vi uppmanar alla invånare i Falköping att hålla sig uppdaterade kring utvecklingen och rekommendationerna som gäller för allmänheten. För att ta del av den senaste informationen hänvisar vi till svenska myndigheter som samlar sin information på krisinformation.se Länk till annan webbplats..

Du kan också ringa Folkhälsomyndighetens nationella telefonlinje 08-123 680 00. Här svarar hälsokommunikatörer på frågor om covid-19 och vaccinationen. Frågor kan besvaras på engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Information in other languages

Vaccination mot covid-19

Uppdaterad 31 maj 2021

I Sverige arbetar flera myndigheter med vaccination mot covid-19. Arbetet innebär både planering inför vaccination, information till allmänheten och praktiskt arbete med vaccinationerna.

Regionerna, som är ansvariga för sjukvården, har det lokala ansvaret för vaccineringen. På Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. och 1177 Länk till annan webbplats. finns samlad information om vaccination mot covid-19.

Boka tid för vaccination

Västra Götalandsregionen har en webbplats där du kan se vilken åldersgrupp som vaccineras och där alla vaccinatörer i regionen Länk till annan webbplats. listas. Här kan du också se vilka som har bokningsbara tider för vaccination just nu Länk till annan webbplats..

Tillfällig pandemilag i Sverige - Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen

Uppdaterad 1 februari 2021

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Lagen innebär att nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster.

Länsstyrelsen ska genom tillsyn kontrollera att lagen följs. Länk till annan webbplats.

Källkritik

Det finns alltid en risk att osanna rykten sprids och därför är det viktigt att du hämtar din information från källor du kan lita på. Var kritisk till rykten och påståenden som inte bekräftas av etablerade aktörer, till exempel myndigheter.

Kommunens ansvar

Det övergripande ansvaret kring sjukvård och hantering av epidemier/pandemier ägs inte av kommunen utan av hälso- och sjukvård och olika myndigheter. Kommunen följer noga utvecklingen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Viktig information