25 augusti 2021
Servicemeddelande

Coronaviruset covid-19 - samlad information från kommunen

Informationen uppdaterades: 25 februari, 2022

Falköpings kommun följer utvecklingen för coronaviruset covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förstärker insatserna vid behov.

Håll dig informerad

Vi uppmanar alla invånare i Falköping att hålla sig uppdaterade kring utvecklingen och rekommendationerna som gäller för allmänheten. För att ta del av den senaste informationen hänvisar vi till svenska myndigheter som samlar sin information på krisinformation.se Länk till annan webbplats..

Du kan också ringa Folkhälsomyndighetens nationella telefonlinje 08-123 680 00. Här svarar hälsokommunikatörer på frågor om covid-19 och vaccinationen. Frågor kan besvaras på engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Information in other languages

Är kommunens personal vaccinerad?

Falköpings kommun vill uppmuntra och underlätta för alla sina medarbetare att vaccinera sig för att minska smittspridning av och att bli allvarligt sjuk i Covid-19.

Kommunen som arbetsgivare kan bidra till att främja vaccinationsviljan

Genom att vaccinera sig kan den vaccinerade skydda både sig själv och andra. Det bidrar till att minska smittspridning i hela samhället på sikt och det är därför viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ser gärna att arbetsgivare underlättar för arbetstagare att vaccinera sig och få tillgång till information om vaccination. Det kan göras genom att bland annat uppmärksamma arbetstagare på den information som finns på Folkhälsomyndighetens och regionens hemsidor om vaccination.

Ett viktigt tillägg är att vaccinationer är frivilliga enligt lagen och arbetsgivaren kan inte kräva att anställda är vaccinerade.

  • Information och rådgivning från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om aktuella frågor under pandemin
  • Information från Folkhälsomyndigheten om vaccination mot covid-19 riktad till medarbetare inom hälso- och sjukvården samt olika typer av omsorg

Vaccination mot covid-19

Regionerna, som är ansvariga för sjukvården, har det lokala ansvaret för vaccineringen. På Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. och 1177 Länk till annan webbplats. finns samlad information om vaccination mot covid-19. Se lediga tider för vaccination Länk till annan webbplats. i Västra Götalandsregionen.

About vaccination against covid-19 in other languages

Falköpings kommun lämnar inte ut information om personer som smittas av coronaviruset

Kommunen får inte kännedom om smittade eller misstänkt smittade om det inte finns behov för att någon del av verksamheten ska agera på särskilt sätt eller om det finns behov att stödja Smittskydd Västra Götaland vid till exempel en smittspårning. Vid sådana situationer gäller patientsekretessen för de medarbetare i kommunen som får ta del av information om misstänkt eller konstaterat smittade personer.

Tillfällig pandemilag i Sverige - Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen ska genom tillsyn kontrollera att lagen följs. Länk till annan webbplats.

Information från kommunens verksamheter

Källkritik

Det finns alltid en risk att osanna rykten sprids och därför är det viktigt att du hämtar din information från källor du kan lita på. Var kritisk till rykten och påståenden som inte bekräftas av etablerade aktörer, till exempel myndigheter.

Kommunens ansvar

Det övergripande ansvaret kring sjukvård och hantering av epidemier/pandemier ägs inte av kommunen utan av hälso- och sjukvård och olika myndigheter. Kommunen följer noga utvecklingen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Viktig information