Publicerades: 27 juni 2024
Trafik & gator

Arbetet startar med en väggmålning i gång- och cykeltunnel vid stationen i Stenstorp. Framkomligheten kan stundvis vara begränsad.

I syfte att skapa attraktiva miljöer i våra orter kommer kommunen låta uppföra väggmålningar i gång- och cykeltunneln vid stationen i Stenstorp. Konstnären har en lokal förankring och kommer vara på plats från den 3 juli för att utföra konstverket.

Tunnel

Kommunen arbetar kontinuerligt för att öka tryggheten och trafiksäkerheten i Falköpings kommun. En del i detta är att arbeta med att skapa attraktiva miljöer i kommunens orter. Nu står gång- och cykeltunneln vid stationen i Stenstorp på tur där väggmålningar kommer utföras av en konstnär med lokal förankring..

Arbetet startar redan i början av juli med att skissa upp hela målningen. Efter det kommer själva målningen igång. Konstnären kommer vara på plats från och till under juli och augusti. Det innebär att det stundvis kan vara begränsad framkomlighet i tunneln och vi vill därför uppmana alla att ta det lugnt när man ska passera.

Kontakt (dagtid vardag 08-16)

Therese Broman
0515-88 52 11
therese.broman@falkoping.se

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
ksc@falkoping.se