Publicerades: 23 maj 2024
Trafik & gator

Nu flyttas insamlingsplatsen (återvinningsstationen) vid Folkets park ner till Brogärdets parkering

Kommunen arbetar med att skapa attraktiva miljöer och under 2023 och 2024 har en del arbeten med att snygga till ytorna i Dotopsparken genomförts. En del i detta arbete är att flytta insamlingsplatsen ner till Brogärdets parkering där det finns mer plats.

Flytt av återvinningsstation

Om du vill läsa mer eller har frågor till AÅS finns mer information på deras hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt (dagtid vardag 08-16)

Therese Broman
0515-88 52 11
therese.broman@falkoping.se

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
ksc@falkoping.se