Publicerades: 17 maj 2024
Servicemeddelande

Nu bygger vi om vid stationen i Floby för att skapa en attraktivare centrumkärna.

Sedan en tid ansvarar Falköpings kommun för ytorna som ligger runt stationen i Floby. Nästa vecka startar arbetet med att lyfta platsen med mindre gestaltningsåtgärder.

Under byggtiden

Under byggtiden kommer delar av parkeringen att stängas av och nedan ser du etappindelningen:

  • Etapp 1 arbeten med slänten
  • Etapp 2 arbeten mad att anlägga refugen och belysning
  • Etapp 3 arbeten med den upphöjda planteringsbädden (nu planteras sommarblommor och till hösten planteras trädet och perenner)

Avslutningsvis utförs målningen av de båda parkeringarna. Under byggtiden kan framkomligheten vara begränsad och i området kommer byggmaskiner att röra sig. Respektera avstängningsanordningar och skyltning då de är till för att skydda så väl trafikanterna som vår personal. Vi hoppas också för tålamod och överseende med de olägenheter som kan uppstå under tiden.

Vill du veta mer om projektet kan du läsa mer på Kommunala byggprojekt

Etappindelning arbeten

Kontakt (dagtid vardag 08-16)

Har du frågor om projektet

Rikard Andersson
0515-88 51 32
rikard.andersson@falkoping.se

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
ksc@falkoping.se