Publicerades: 11 mars 2024
Servicemeddelande

Korsningen Botvidsgatan och Bryngelsgatan kommer att stängas av måndagen den 2 april

Kommunen arbetar kontinuerligt med att öka trafiksäkerheten för dem som går och cyklar, framförallt för våra elever. I samband med att ny gång- och cykelbana byggs och att passager ska hastighetssäkras kommer korsningen Botvidsgatan och Bryngelsgatan samt Botvidsgatan att vara avstängda en tid.

Vad ska byggas?

Kommunen ska bygga en gång- och cykelbana utmed Botvidsgatans västra sida. Den kommer löpa mellan Hemmingsgatan och Bryngelsgatan. På Hemmingsgatan planeras ett övergångsställe och passagen över Kyrkerörsgatan förhöjs. Hela korsningen Botvidsgatan och Bryngelsgatan förhöjs eftersom detta är en knytpunkt där de oskyddade trafikanterna rör sig i alla riktningar. Arbetet delas in i tre etapper där den första etappen är korsningen Botvidsgatan och Bryngelsgatan med start den 2 april.

Genom åtgärderna kommer gående och cyklister att separeras från övrig trafik samtidigt som komforten ökar när passagerna kan göras i ett plan. Samtidigt blir passagerna för dem som korsar gatan säkrare när hastigheten för motorfordonstrafiken sjunker förbi passagerna.

Hur påverkas trafiken?

I den första etappen som beräknas pågå mellan vecka 14 och 17 kommer korsningen Botvidsgatan och Bryngelsgatan vara avstängd för trafik. Under tiden kommer trafiken tillfälligt ledas från Dotorpsgatan via Kyrkerörsgatan (gäller ej boende på Bryngelsgatans väster om korsningen).

Eftersom trafiken under tiden som korsningen är avstängd kommer att öka, införs förbud att parkera på Kyrkerörsgatans norra sida på den sträcka som omledningen görs.

Gående och cyklister kommer kunna passera vid korsningen som vanligt.

Mer information om kommande etapper kommer inför att varje etapp startar. Vill du veta mer om projektet som helhet kan du läsa mer på vår projektsida om Botvidsgatan.

Kartbild över arbetsområdet för etapp 1. Korsningen Bryngelsgatan/Botvidsgatan avstängd. Biltrafik kommer ledas om från Bryngelsgatan till Kyrkerörsgatan. Gång- och cykeltrafikanter påverkas inte av arbetet i korsningen.

Kartbild över arbetsområdet för etapp 1. Korsningen Bryngelsgatan/Botvidsgatan avstängd. Biltrafik kommer ledas om från Bryngelsgatan till Kyrkerörsgatan. Gång- och cykeltrafikanter påverkas inte av arbetet i korsningen.

Kontakt (dagtid vardag klockan 08-16)

Har du frågor om trafiken?
Therese Broman, trafikingenjör
0515-88 52 11
therese.broman@falkoping.se

Har du frågor om projektet?
Håkan Gustafsson, projektledare
0515-88 52 44
hakan.gustafsson@falkoping.se

Kontakt (övrig tid klockan 16-08)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
ksc@falkoping.se