Publicerades: 9 oktober 2023
Servicemeddelande

Tillfällig hållplats Ålleberg center läge D under ombyggnationen av hållplatsen vid ICA Maxi

Måndag vecka 42 startar arbetet med att bygga om hållplatsen Ålleberg center läge D utanför ICA Maxi på Hollendergatan. Undertiden hänvisas du som ska åka vidare mot centrum till en tillfällig hållplats på Lönnerbladsgatan. Övrig trafik påverkas inte.

Kommunen ska tillgänglighetsanpassa hållplats Ålleberg center norra läge D som ligger på Hollendergatan i höjd med ICA Maxi. Hållplatsen får ny kant som bussarna kan angöra i samma nivå för att det ska bli lättare att kliva på bussen. Samtidigt får hållplatsen ett väderskydd och en sittbänk. Arbetet startar måndag vecka 42 och beräknas pågå i cirka fyra veckor.

Under tiden som arbetet pågår är hållplatsen i riktning mot centrum avstängd. Istället kommer det att finnas en tillfällig hålplats på Lönnerbladsgatan. Hållplatsen på andra sidan Hollendergatan, hållplatsläge C, i motsatt riktning kan användas som vanligt under byggtiden. Gång- och cykelväg och bilväg på Hollendergatan påverkas heller inte av arbetet.

karta
Ny hållplats

Kontakt (dagtid vardag 08:00-16:00)

Therese Broman
0515-88 52 11
therese.broman@falkoping.se

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
ksc@falkoping.se