Publicerades: 21 maj 2023
Servicemeddelande

Avspärrningar på det blåa spåret på Mösseberg under sommaren - vi breddar delar av sträckan för att möjliggöra skidspår och gångstråk samtidigt.

Sedan några år tillbaka finns Vintergatan, en gångsträcka på Mösseberg som snöröjs. Vintergatan går längs delar av det blåa spåret, vilket har inneburit att det blåa spåret inte har belagts med skidspår längs hela sträckan.

Nu blir det ändringar på det! Nu breddar vi delar av det blåa spåret, från dagens 3 meter till 6 meter. Därmed kan det blåa spåret användas som skidspår samtidigt som Vintergatan kan fortsätta längs samma rutt.

På kartan nedan ser du vilken sträcka som kommer att breddas på det blåa spåret. Sträckan börjar vid masterna och löper cirka 700 meter fram till "torget" där Burma-spåret, det lila spåret samt det blåa spåret möts. Arbetet startar den 22 maj och pågår fram till och med mitten av augusti. Förutom att bredda stigen kommer även nya elkablar läggas ned i marken. Detta i syfte att säkra en trygg elförsörjning på Mösseberg som idag är beroende av en enda ledning för all el på Mösseberg.

Under arbetstiden kommer sträckan mellan masten och "torget" att vara avspärrat. Avspärrningarna sker i två etapper, där den första etappen innebär avspärrning från masten fram tills kraftledningarna. Den andra etappen innebär att det blir avspärrat från kraftledningarna fram till torget. Du ser de två avspärrningarna i kartorna nedan.