Publicerades: 21 april 2023
Trafik & gator

Nu är vi i full gång med att sopa och du kan hjälpa oss genom att inte parkera din bil på gatan.

Äntligen släppte vintern sitt grepp och vårstädningen utomhus är nu i full gång. Vårstädning betyder att vi kommer sopa alla gator i kommunen och du får gärna hjälpa till genom att se över växtligheten på din tomt. Tänk också på att inte parkera på gatan så våra fordon kommer fram.

Vårsopning

Vi sopar alla gator i kommunen i omgångar och vi kör samma sträcka två till tre gånger, vilket betyder att en gata inte alltid blir klar på en dag. Tänk därför på att inte parkera ute på gatan dessa dagar. På vissa gator kan det bli aktuellt med ett tillfälligt förbud att parkera. Vi ställer ut skyltarna i god tid innan förbudet börjar gälla. Tack för att du tänker på att inte parkera på gatan och att du respekterar förbudet mot parkering på gatan då arbetet pågår. Med er hjälp blir vi snabbare klara.

Fri sikt – undvik olyckor

Träd, buskar och växter på din tomt som sticker ut eller skymmer sikt kan orsaka olyckor! Se över växterna på din tomt så att de inte sticker ut och kan skada eller hindra sikten vid utfarter, korsningar och gång- och cykelbanor.

En god regel är en höjd på 250 cm för växter som hänger ut över gång- och cykelbanor och max 80 cm höga växter i korsningar, gång- och cykelbanor samt utfarter.

illustration buske och väg

Områdesindelning för vårsopningen

Vårsopningen av tätorten är indelad i områden och varje år växlar vi vilket område vi startar med, så att det inte alltid är samma område som sopas först respektive sist.

I kartan här på sidan kan du se vår områdesindelning 1-5 för vårsopningen i tätorten. Det går att zooma och flytta sig runt i kartan. Årets vårsopning startar med område 4.

När tätorten är färdigsopad så fortsätter vi med kommunens landsbygdsorter. Även här växlar vi varje år vilken ort vi startar med och i år är det denna turordning:

1. Valtorp
2. Stenstorp
3. Broddetorp
4. Gudhem
5. Torbjörntorp
6. Odensberg
7. Floby
8. Kinnarp/Slutarp
9. Åsarp
10. Vartofta
11. Kättilstorp

Kartan kan inte visas.