Publicerades: 17 april 2023
Servicemeddelande

Sänkt vattennivå i Pankasjön på grund av ledningsarbete

På grund av ledningsarbete kommer det vara betydligt lägre vattennivå i Pankasjön från måndag 17 april fram tills arbetet beräknas vara klart den 7 maj. Bryggan i Pankasjön är avstängd under perioden.

Kontakt (dagtid vardag)

Torbjörn Lindgren
Verksamhetschef
0515-88 50 61
torbjorn.lindgren@falkoping.se

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
ksc@falkoping.se