Publicerades: 23 mars 2023
Servicemeddelande

Relining Stora torget i Falköping under vecka 13 till 17

Under vecka 13 till 17 (27 mars till 28 april) kommer relining av spill- och dagvattenledningar utföras på Stora torget i Falköping. Arbetet kommer pågå stora delar av dygnet.

Påverkan för dig

Metoden medför inte någon avstängning av systemet utan du kan använda ditt avlopp under arbetstiden. Vi kommer arbeta ute i gatan och behöver inte tillträde till din lägenhet/lokal men i samband med arbetet kring din fastighet vill vi be dig att minimera vattenanvändningen för att underlätta arbete. Vi kommer informera om detta via vår sms-tjänst. Registrera dig på vår SMS-tjänst.

Installation sker genom befintliga brunnar med hjälp av lastbilar vilket kan medföra störande ljud och försämrad tillgänglighet. Reliningsmaterial härdas med hjälp av ånga vilket innebär att det kommer ryka ur brunnarna.

Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan komma in genom ventilationen men kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Du bör vänta med vädringen om ditt fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen.

Om du har mekanisk ventilation med lufttillförsel i anslutning till vår arbetsplats rekommenderar vi att du stänger av den under tiden renoveringen pågår för att minimera risken för lukt av polyesterplast.

Vår metod

Vi använder en miljövänlig och schaktfri metod för renoveringen. I korthet kan den beskrivas med att en mjuk plaststrumpa förs in i den befintliga ledningen med hjälp av vattentryck eller tryckluft. När strumpan är på plats härdas den med värme och blir en ny hård, slitstark ledning inuti den gamla.

Lär dig mer om relining

Relining innebär att du gör en invändig renovering av befintliga ledningar för vatten, spill- och dagvatten. Relining kan utföras genom olika metoder. Antingen kan du lägga en ny ledning med mindre dimension i en befintlig ledning alternativt kan du göra en infodring utmed den befintliga ledningens innervägg. Läs mer om relining på Stora torget här.

Vi värnar om miljön

100 meter förnyat rör med den här metoden istället för att gräva besparar miljön koldioxidutsläpp motsvarande fem bilresor tur och retur Stockholm-Göteborg.

Detta eftersom att schaktfri förnyelse med den här metoden innebär att dag- och spillvattenledningar kan renoveras utan att hela gator och trädgårdar behöver grävas upp. Det minskar även störningarna för omgivningen – ett bra val för dig och miljön. De nya ledningarna får en förväntad livslängd på 100 år.

Byggstatus Stadskärnans utveckling

Läs mer om VA-arbetet på Stora torget under Stadskärnans utveckling.

Kontakt personal på arbetsplatsen,

Platschef Hugo Flood (Aarsleffs Rörteknik AB)
070-941 34 43

Lagbas Adam Sjudin (Aarsleffs Rörteknik AB)
070-941 34 39

Kontakt (måndag–torsdag 07.00–16.00)

Kundtjänst VA-avdelningen
kundtjanst.va@falkoping.se
0515-88 52 70

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
ksc@falkoping.se