Publicerades: 5 januari 2023
Bygga & bo

Falköpings kommun informerar om ett företag som ringer och erbjuder tjänster inom vatten och avlopp.

Den senaste tiden har VA-kundtjänst tagit emot samtal från abonnenter som har blivt erbjudna tjänster inom vatten och avlopp. Fastighetsägarna har uppfattat att företaget samarbetar med Falköpings kommun. VA-avdelningen vlll poängtera att så inte är fallet. Falköpings kommun samarbetar inte med något företag gällande filmning av avlopp för enskilda fastighetsägare.

Kundtjänst/Felanmälan VA

0515-88 52 70
kundtjanst.va@falkoping.se