Publicerades: 7 december 2022
Servicemeddelande

Snötillverkning på Mösseberg – arbetsområde runt snökanoner

Från och med 5 december utförs arbete på Mösseberg med tillverkning av konstsnö för skidspåren och backen.

Arbetet utförs i Mössebergsbacken och i motionsspåren. När snötillverkningen är igång så är skidspåren och området runt snökanonerna en arbetsplats. Lek, pulkaåkning och promenad i den nytillverkade snön är därför förbjuden. Var försiktig när du vistas i närheten av arbetsområdet.

Kontakt (dagtid vardag)

Mikael Pettersson
0515-88 52 06
mikael.a.pettersson@falkoping.se

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
ksc@falkoping.se