Publicerades: 30 maj 2022
Servicemeddelande

Trafiksäkerhetsarbeten i korsningen Göteborgsvägen, Danska vägen och Aspängsvägen startar upp

Den 30 maj startar vi vårt arbete med att bygga om passagerna för gång och cykel i cirkulationen Göteborgsvägen/Danska vägen och Aspängsvägen.

Trafiksäkerhetsarbete

Kommunen arbetar kontinuerligt med att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. För att öka trafiksäkerheten hastighetssäkras passager där oskyddade trtafikanter tar sig öve gatorna. Måndag den 30 maj startar arbetet med att bygga om korsningen Göteborgsvägen - Danska vägen - Aspängsvägen.

Arbetet i cirkulationen kommer utföras i två etapper. Den första etappen genomförs innan semestern och innebär att in- och utfart via Göteborgsvägen söder om cirkulationen stängs av. In- och utfart via Aspängsvägen kommer också att vara avstängd. Nedan hittar du information om hur trafiken påverkas under tiden.

Du kan läsa mer om projektet som helhet på vår sida för Kommunala byggprojekt

Gående och cyklister

Gående och cyklister berörs i liten omfattning då det under hela projektet kommer vara möjligt att röra sig runt cirkulationen förbi arbetsområdet.

Busstrafik

I samband med första etappen med start den 30 maj leds regionbussarna om via Mossvägen. Hållplatserna Borgen och Falbygdens ost flyttas tillfälligt strax norr om cirkulationen.

För stadsbussarna, linje 2, innebär det att hållplatserna Bestorp och Kapellsgatan flyttas ned till strax norr om cirkulationen.

Busstrafik

Biltrafik

För dem som bor på Bestorp med utfart söder om cirkulationen innebär det att de leds om via väg 47. För dem som bor med anslutning till Aspängsvägen leds de om via Kapellsgatan.

Biltrafik Södra Bestorp
Biltrafik Bestorp

Höjdbegränsningar mellan västra och östra delen av tätorten

Begränsad höjd lastbil

Kontakt (dagtid vardag 08-16)

Therese Broman
0515-88 52 11
therese.broman@falkoping.se

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
ksc@falkoping.se