Publicerades: 17 november 2021
Servicemeddelande

Sopning av löv, förbud att parkera gäller på vissa platser

Under hösten har en del löv ramlat ner och vi behöver därför sopa lite extra på vissa gator. Se nedan information om vad du kan göra för att hjälpa till.

Vi behöver sopa lite extra för att få upp löv på några platser i tätorten. Det innebär att du inte kommer kunna parkera på vissa gator under tiden. Du som fastighetsägare kan göra det lättare för oss att komma fram så det går snabbare.

Tänk på att inte parkera på gatan (gäller även husvagnar, släpkärror etc) under den dag som sopningen sker oavsett om det finns ett tillfälligt förbud eller inte. Respektera tiderna för de tillfälliga parkeringsförbuden (vi informerar genom skyltar), förbudet gäller hela tiden även om sopmaskinen varit förbi en gång.

Vi som arbetar med vårsopningen jobbar för att den ska ske med så lite störningar som möjligt och hoppas på förståelse för den tid det tar. Arbetet utförs efter de rutiner vi har för en effektiv sopning.

Sopning görs på följande platser under torsdag den 18 november:

  • Westerbergsgatan
  • Delar av Botvidsgatan
  • Delar av Grönelundsgatan
  • Delar av Hemmingsgatan
  • Delar av Hwassgatan
  • Delar av Torsgatan
  • Parkeringen norr om Warenbergsgatan

Samtidigt passar PR på att se över våra brunnar på några av gatorna.

Kontakt (dagtid vardag 08:00-16:00)

Therese Broman
0515-88 11 52
therese.broman@falkoping.se

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
ksc@falkoping.se