Publicerades: 15 oktober 2021
Servicemeddelande

Petter Ryttnings väg stängs av för trafik vid Trädgårdsgatan

Kommunen kommer att bygga om korsningen Trädgårdsgatan, Fogdegatan och Petter Ryttnings väg för att öka trafiksäkerheten för våra oskyddade trafikanter. Nästa etapp med att bygga om korsningen Trädgårdsgatan och Petter Ryttnings väg inleds idag då Petter Ryttnings väg stängs av vid Trädgårdsgatan. Trafiken hänvisas via Östertullsgatan.

Avstängning Petter Ryttnings väg

Kommunen arbetar kontinuerligt med att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Under 2021 har arbetet pågått med att hastighetssäkra passager på Fogdegatan och Marknadsgatan samt att en ny gång- och cykelbana byggs utmed Åslegatan och Marknadsgatan. I sista delen av projektet byggs också korsningen Trädgårdsgatan/Fogdegatan/Petter Ryttnings väg om.

Under fredagen startar nästa etapp med att bygga om korsningen. I samband med detta flyttas avstängningen till Petter Ryttnings väg i höjd med Trädgårdsgatan. Trafik leds istället till Hästbacken och bostäder i området via Östertullsgatan. Östertullsgatan enkelriktas i sydlig riktning förbi apoteket och torget upp till Nygatan.

Kontakt (dagtid vardag 08:00-16:00)

Therese Broman
0515-88 52 11
therese.broman@falkoping.se

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
ksc@falkoping.se