Publicerades: 9 augusti 2021
Servicemeddelande

Del av Hästbacken avstängd, parkering istället möjlig på Prästgårdsgärde

Kommunen kommer att bygga om korsningen Trädgårdsgatan, Fogdegatan och Petter Ryttnings väg för att öka trafiksäkerheten för våra oskyddade trafikanter. I samband med detta behöver delar av 24-timmarsparkeringen stängas av. Möjlighet finns att istället parkera på Prästgårdsfärde med infart från Landbogatan. Även här är det tillåtet att parkera 24 timmar i följd. Avstängningen varar en bit in på hösten 2021.

Hästbacken

Kontakt (dagtid vardag 08:00-16:00)

Therese Broman
0515-88 52 11
therese.broman@falkoping.se

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
ksc@falkoping.se