Publicerades: 28 maj 2021
Servicemeddelande

Nu bygger vi på Marknadsgatan, Trädgårdsgatan, Fogdegatan och Petter Ryttnings väg

Som ett steg i vårt arbete med att skapa trafiksäkra passager och att knyta samman vårt gång- och cykelvägnät bygger vi gång- och cykelväg på Åslegatan och Marknadsgatan. Samtidigt byggs passager över Marknadsgatan och fogdegatan samt att korsningen Trädgårdsgatan, Fogdegatan och Petter Ryttnings väg förhöjs. Sikten förbättras och belysningen ses över. I den första etappen som startar måndag den 31 maj behöver därför trafiken ledas om under tiden.

Avstängning

Kommunen bygger en gång- och cykelväg utmed Åslegatan och Marknadsgatan. Vi är nu framme vid passagen över Marknadsgatan samtidigt som arbetet i korsningen Trädgårdsgatan, Fogdegatan och Petter Ryttnings väg startar upp. På grund av omfattningen av arbetet passar vi samtidigt på att utföra VA-arbeten. Genom omfattningen av arbetet kommer det ta en tid att färdigställa vilket vi hoppas på förståelse för. Trädgårdsgatan är samtidigt en väl trafikerad gata med linjetrafik som också är en infart till centrum.

I samband med denna etapp är vi tvugna att stänga av Marknadsgatan mellan Fogdegatan och Åslegatan. Samtidigt stängs in- och utfart Fogdegatan mot Trädgårdsgatan av för trafik för att i minsta möjliga mån behöva stänga av hela korsningen Trädgårdsgatan, Fogdegatan och Petter Ryttnings väg. Avstängning av Marknadsgatan och Fogdegatan görs på måndag den 31 maj. Marknadsgatan öppnas åter för trafik efter cirka två veckor medan Fogdegatan (Vid Trädgårdsgatan) hålls stäng fram till hösten.

Till Willys kommer man via Odengatan - Åslegatan och omvänt. Boende på Marknadsgatan och boende på Fogdegatan, Kalkstensgatan, Marmorgatan och Vävgatan samt personal och besökare till förskolan hänvisas vägen via Odengatan - Åslegatan - Vävgatan och omvänt.

Vi hoppas på förståelse för de olägenheter detta kan innebära. Vi hoppas också på att ni visar hänsyn och följer den skyltning som finns på plats så att vår personal får arbeta på en säker arbetsplats under tiden vårt arbete pågår. Vill du veta mer om vad som är på gång i området finns mer information på vår projektsida under Kommunala byggprojekt

Kontakt (dagtid vardag 08:00-16:00)

Therese Broman
0515-88 52 11
therese.broman@falkoping.se

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
ksc@falkoping.se