Publicerades: 9 november 2020
Servicemeddelande

Tisdagen den 17 november stängs Trinnöjegatan av för in- och utfart till och från Wetterlinsgatan

Kommunen arbetar ständigt med trafiksäkerhetsåtgärder riktade mot våra oskyddade trafikanter. Gång- och cykelbanan utmed Wetterlinsgatan får en ny förhöjd passage över Trinnöjegatan. Arbetet utförs av Falköping kommun och startar tisdagen den 17 november och pågår under vecka 47 då trafik in och ut från Trinnöjegatan hänvisas till Olof Andersgatan och in via gång- och cykelbanan vid Folkets Park.

Kontakt (dagtid vardag 08:00-16:00)

Namn Therese Broman
Telefon 0515-88 52 11
E-post therese.broman@falkoping.se

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
ksc@falkoping.se