Publicerades: 3 november 2020
Servicemeddelande

Coronavirus: Information kultur och fritid

Falköpings kommun följer rekommendationerna från svenska myndigheter. Här kan du läsa om hur de påverkar verksamheter inom kultur och fritid.

De skärpta allmänna råden som gäller för Västra Götaland för att bromsa smittspridningen handlar främst om att avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas. Kommunens kultur- och fritidsverksamheter som bland annat badhus, museum och bibliotek är exempel på sådana platser. De flesta av våra verksamheter kommer fortsatt vara öppna men vi ber dig om att i möjligaste mån avstå från besöket eller hålla besöket kort.

Stängda verksamheter och begränsade öppettider

Detta gäller för kommunala anläggningar inomhus tillsvidare

  • Endast lokala föreningar med ungdomsverksamhet (födda 2005 och senare) har möjlighet att bedriva verksamhet i kommunala idrottsanläggningar inomhus.
  • Samtliga omklädningsrum i kommunala anläggningar är stängda.

Detta gäller för de tider som Fritid Falköping hyr ut – vardagar från klockan 16.00 samt under helger och röda dagar. Barn- och utbildningsförvaltningens och övriga kommunala verksamheter berörs inte av ovanstående beslut.