Publicerades: 3 november 2020
Servicemeddelande

Coronavirus: Information förskola, skola, utbildning

Informationen uppdaterades: 21 februari 2022

Falköpings kommun följer rekommendationerna från svenska myndigheter. Här kan du läsa om hur de påverkar förskolor, skolor och vuxenutbildning i kommunen.

Vi befinner oss fortfarande i en pandemi. Därför ber vi er att ha förståelse för de anpassningar vi behöver göra. Barn- och utbildningsförvaltningen utgår alltid ifrån Folkhälsomyndighetens råd när vi gör våra bedömningar. Åtgärderna vi gör är för att förhindra smittspridning och i omsorg för er, era barn och familjer. Åtgärderna kan se olika ut mellan olika förskolor/skolor, eftersom de lokala förutsättningarna inte alltid är lika.

Vi ber er följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Tillsammans kan vi bromsa smittspridningen så tänk på att:

  • Hålla avstånd
  • Tvätta händerna ofta
  • Cykla eller gå till skolan om möjligt
  • Stanna hemma vid sjukdom

Barnomsorg för vårdnadshavare med samhällsviktig funktion

För att hindra smittspridning av viruset som orsakar covid-19 kan regeringen besluta om tillfällig stängning av förskolor och skolor. Vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet kan då, under vissa förutsättningar, få omsorg för sina barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas. Om ett sådant beslut kommer, vill självfallet Falköpings kommun underlätta så att de som utför samhällsviktiga insatser kan fortsätta att göra det.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har information till dig som vårdnadshavare:

E-tjänst - Anmälan av omsorgsbehov för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet

Vid händelse av stängning av skola, förskola, fritidshem har Falköpings kommun förberett en e-tjänst för anmälan av omsorgsbehov. E-tjänsten läggs endast ut om stängning sker.

Detta gäller för Familjecentralen

Detta gäller för förskola och fritidshem

Förskolorna och fritidshemmen är öppna som vanligt.

Förskola:

Så länge bör förskolebarn stanna hemma

Förskolebarn rekommenderas precis som vuxna att stanna hemma vid nytillkomna symtom på luftvägsinfektion. Det kan till exempel vara snuva, halsont, feber, hosta eller sjukdomskänsla.

Barnet kan gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet när det blivit friskt och har gott allmäntillstånd. Om barnet haft feber behöver det ha varit feberfritt minst ett dygn. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar även hos den som blivit frisk en tid efter infektionen.

Hur lång tid barnet behöver stanna hemma är individuellt. För vissa kan det vara ett par-tre dagar för andra omkring en vecka eller längre. Som vårdnadshavare bedömer du när ditt barn kan gå tillbaka till förskolan.

  • Ovanstående upprepas varje gång symtom uppstår på nytt.
  • Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller din ordinarie
    vårdcentral.
  • I samband med smittspårning kan andra rutiner förekomma.

Detta gäller för grundskolan och grundsärskolan

Detta gäller för gymnasieskolan

Detta gäller för Lärcenter

Närundervisning

Detta gäller för Kulturskolan

All undervisning, såväl enskilt som i grupp, sker på plats.