Publicerades: 3 november 2020
Servicemeddelande

Coronavirus: Information förskola, skola, utbildning

Informationen uppdaterades: 16 april 2021

Falköpings kommun följer rekommendationerna från svenska myndigheter. Här kan du läsa om hur de påverkar förskolor, skolor och vuxenutbildning i kommunen.

Vi befinner oss fortfarande i en pandemi. Därför ber vi er att ha förståelse för de anpassningar vi behöver göra. Barn- och utbildningsförvaltningen utgår alltid ifrån Folkhälsomyndighetens råd när vi gör våra bedömningar. Åtgärderna vi gör är för att förhindra smittspridning och i omsorg för er, era barn och familjer. Åtgärderna kan se olika ut mellan olika förskolor/skolor, eftersom de lokala förutsättningarna inte alltid är lika.

Vi ber er följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Tillsammans kan vi bromsa smittspridningen så tänk på att:

  • Hålla avstånd
  • Tvätta händerna ofta
  • Cykla eller gå till skolan om möjligt
  • Stanna hemma vid sjukdom

Barnomsorg för vårdnadshavare med samhällsviktig funktion

För att hindra smittspridning av viruset som orsakar covid-19 kan regeringen besluta om tillfällig stängning av förskolor och skolor. Vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet kan då, under vissa förutsättningar, få omsorg för sina barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas. Om ett sådant beslut kommer, vill självfallet Falköpings kommun underlätta så att de som utför samhällsviktiga insatser kan fortsätta att göra det.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har information till dig som vårdnadshavare:

E-tjänst - Anmälan av omsorgsbehov för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet

Vid händelse av stängning av skola, förskola, fritidshem har Falköpings kommun förberett en e-tjänst för anmälan av omsorgsbehov. E-tjänsten läggs endast ut om stängning sker.

Detta gäller för Familjecentralen

Från 1 april kommer öppna förskolan fortsatt att endast bedriva verksamhet som går att genomföra utomhus med iakttagande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende undvikande av risk för smittspridning.

Detta gäller för förskola och fritidshem

Förskolorna och fritidshemmen är öppna som vanligt.

Förskola:

  • Lämning och hämtning sker utomhus.
  • Endast barn utan några symtom på covid-19 får vistas i förskola.
  • Om någon i hushållet har bekräftad covid-19 rekommenderas, så långt det är möjligt, att barn inte lämnas på förskolan under den period det finns smittsamma personer i hushållet.

Vad gäller vid permittering?

Permittering är den period då arbetsgivaren, utan att anställningen upphör, inte tillhandahåller arbetstagaren något arbete. Under permittering är arbetstagaren skyldig att infinna sig på arbetsplatsen då arbetsgivaren beordrar detta.

Det innebär att grunden för förskoleplacering fortfarande är arbete och att du under permitteringstiden betalar din barnomsorgsavgift som vanligt oavsett antal timmar barnet går på förskolan.

Förskola: Har du som vårdnadshavare blivit permitterad från ditt arbete har du rätt till 15 timmar i förskolan. Åldern på barnet styr om dessa 15-timmar medför en kostnad och ger en faktura.

Fritidshem: Vid permittering står du till din arbetsgivares förfogande och då behöver du ha kvar din fritidshemsplacering. Men de dagar du inte arbetar så ska fritidshemsbarnet vara hemma. Kostnaden för platsen fortsätter som vanligt och medför faktura.

Frågor och svar

Jag är permitterad, får jag avdrag på min faktura?

Nej, permittering är den period då arbetsgivaren, utan att anställningen upphör, inte tillhandahåller arbetstagaren något arbete. Under permittering är arbetstagaren skyldig att infinna sig på arbetsplatsen då arbetsgivaren beordrar detta. Det innebär att grunden för placering i förskola eller fritidshem fortfarande är arbete och att du under permitteringstiden betalar din barnomsorgsavgift som vanligt oavsett antal timmar barnet går på förskolan/fritidshemmet.

Personalen har ringt hem mitt barn på grund av sjukdom eller jag som vårdnadshavare har sjukanmält mitt barn från första sjukdagen till förskolan, får jag avdrag på min faktura?

Avgiften reduceras om barnet har en sammanhängande sjukfrånvaro längre tid än 14 dagar. Återbetalning sker från och med dag 15. För att avdraget ska göras ska vårdnadshavare själv kontakta barnomsorgskontoret.

Jag vill inte lämna mitt barn på förskola/fritids just nu på grund av Corona, får jag avdrag på min faktura?

Nej, förskolor och fritidshem är öppna i Falköpings kommun och du har rätt att lämna ditt/dina barn. Avgiften för förskoleverksamheten och fritidshem tas ut för innevarande månad. För barn som är inskrivet del av månad vid placeringsstart eller uppsägning reduceras avgiften. Fakturor skickas 12 månader per år.

Jag vill säga upp min barnomsorgsplacering (förskola/fritids), slipper jag uppsägningstiden på 2 månader?

Uppsägningstiden är 2 månader och räknas från det datum uppsägning meddelas. Avgift tas ut under uppsägningstiden. Undantag är om barnet har slutat på fritidshem för att förälder har blivit föräldraledig eller arbetssökande.

Jag har fått min faktura för april månad, men inget avdrag, trots att mitt barn har varit eller är sjukt. Vad gäller?

Aprils fakturor har skickats ut med de förändringar som har kommit barnomsorgskontoret tillhanda. Ska din avgift reduceras så kommer avdraget ske på maj månads faktura. Mejla barnomsorgskontoret på barnomsorg@falkoping.se så blir du kontaktad.

Avgiften reduceras om barnet har en sammanhängande sjukfrånvaro längre tid än 14 dagar. Återbetalning sker från och med dag 15. Det är ni som vårdnadshavare som ska anmäla detta till barnomsorgskontoret via barnomsorg@falkoping.se.

Anmäl alltid frånvaro till förskolan/fritidshem och ange även orsak till frånvaron. Glöm inte att anmäla när ert barn kommer tillbaka på ordinarie schema.

Detta gäller för grundskolan och grundsärskolan

Sommarlov!

Detta gäller för gymnasieskolan

Sommarlov!

Detta gäller för Lärcenter

Undervisningen sker främst via fjärr- och distansundervisning. För elever som läser särskild utbildning för vuxna sker all undervisning på Lärcenter.

Detta gäller för Kulturskolan

Sommarlov!