Publicerades: 10 september 2020
Trafik & gator

Vi bygger ut parkering och förbättrar tillgängligheten vid Sankt Olofsgatan

Projektet startar 14 september. I och med ombyggnationen kommer byggtrafik att förekomma på parkeringen. Till en början kommer det västra körfältet att stängas av för trafik på delar av sträckan mellan Odengatan och Frejagatan. Infarten till parkeringen smalnas också av under byggtiden men större delen av parkeringen hålls öppen under byggnationerna.

Vill du veta mer så kan du läsa mer under Kommunala byggprojekt

Kontakt (dagtid vardag 08:00-16:00)

Therese Broman
0515-88 52 11
therese.broman@falkoping.se

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
ksc@falkoping.se