8 september 2020
Servicemeddelande

Coronaviruset covid-19

Falköpings kommun följer utvecklingen för coronaviruset covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förstärker insatserna vid behov.

Utropstecken

Kommunövergripande information

Bekräftade fall av Covid-19 i Falköpings kommuns verksamhet

Uppdaterad 2020-04-20 klockan 14.40

Kommunen får inte kännedom om smittade eller misstänkt smittade om det inte finns behov för att någon del av verksamheten ska agera på särskilt sätt eller om det finns behov att stödja Smittskydd Västra Götaland vid till exempel en smittspårning. Vid sådana situationer gäller patientsekretessen för de medarbetare i kommunen som får ta del av information om misstänkt eller konstaterat smittade personer.

Falköpings kommun har och kommer framöver att få, både medarbetare och brukare inom verksamheten som är bekräftat smittade av Covid- 19. Kommunen följer noga de rutiner som gäller för att minska risken för smittspridning och förhåller sig till riktlinjer och råd från Smittskydd Västra Götaland och Folkhälsomyndigheten.

Utifrån sekretessen ska inte den smittade personen namnges enligt Offentlighets- och sekretesslagen, OSL (39 kap. 1 § för personal, OSL 23 kap. 1 § för elever och OSL 21 kap. 1 § för enskild). Falköpings kommun kommunicerar inte konstaterad smitta mer än till de personer som berörs direkt.

- Vi kommer inte offentliggöra bekräftade fall och vilken av kommunens verksamheter det gäller med risk för att bryta sekretessen, säger Adam Johansson, kommunstyrelsen ordförande. Vi har förståelse för att många känner oro, men vi följer noga riktlinjer och rutiner från våra ansvariga myndigheter och gör allt vi kan för att minska risken för smittspridning, men vi måste också ta ansvar för sekretess och värna om integriteten.

Om en medarbetare i Falköpings kommun blir konstaterat smittad stannar personen hemma och kommer inte att arbeta förrän smittorisken är konstaterat över.

- Om vi har en konstaterad smitta på till exempel ett boende inom vård och omsorg så vårdas personen enligt bestämda rutiner och hålls avskild från andra på boendet, säger Magnus Schedin, socialchef. Våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete och har goda arbetsrutiner för att förhindra smittspridning och använder sådan skyddsutrustning som rekommenderas utifrån de riktlinjer som gäller.

Det är tyvärr oundvikligt att helt förhindra att smittan sprids i samhället men alla kan hjälpas åt med att minska risken för smittspridning. Det är viktigt att ta ansvar och fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 30 sekunder
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun
 • Stanna hemma när du är sjuk, även vid lindriga symtom
 • Håll avstånd till andra – även till dina vänner
 • Stanna hemma om du är 70 + eller tillhör en riskgrupp

Förbud mot tillställningar och sammankomster med fler än 50 personer

Uppdaterad 2020-03-27 klockan 14.40

Regeringen har beslutat att evenemang, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska begränsas till max 50 deltagare. Beslutet gäller från 29 mars. Det är ett ansvar som varje arrangör har att begränsa antalet deltagare vid sammankomster och tillställningar för att minska smittspridning.

Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som strider mot beslutet.

Patientsekretess gäller på samma sätt som vid andra sjukdomar

Uppdaterad 2020-03-23 klockan 15.00

Vid misstänkt smitta/smittade så ansvarar Västra Götalandsregionen och Smittskydd Västra Götaland för att de misstänkt smittade får lämna prover, får provsvar och att de om/vid konstaterad smitta får vård. Det är också Smittskydd Västra Götaland som ansvarar för smittspårning för att nå eventuella personer som patienten kan ha haft kontakt med för bedömning och eventuell provtagning.

Patientsekretess är viktig

Smittade eller misstänkt smittade invånare omfattas av patientsekretess. Vi lämnar aldrig ut några uppgifter om patienter. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen - därför är patientsekretessen viktig.

Vi får inte kännedom om smittade eller misstänkt smittade om det inte finns behov för att någon del av vår verksamhet ska agera på särskilt sätt, eller om det finns behov att stödja Smittskydd Västra Götaland vid till exempel en smittspårning där man söker personer som en smittad kan ha kommit i kontakt med. Vid sådana situationer gäller patientsekretessen för de medarbetare i kommunen som får ta del av information om misstänkt eller konstaterat smittade personer.

Falköpings kommun följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Om den informationsinriktningen förändras så kommer vi att uppdatera vår information.

Information förskola, skola, utbildning

Ordförandebeslut

Uppdaterad 2020-09-16 klockan 16.00

Ållebergsgymnasiet kommer från och med vecka 39 2020 (21 oktober) att återgå till närundervisning i skolans lokaler.

Information till vårdnadshavare i skola och förskola

Uppdaterad 2020-09-07 klockan 16.30

Barn- och utbildningsförvaltningen utgår alltid ifrån Folkhälsomyndighetens råd: Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19, när vi gör våra bedömningar.

Vi ber dig läsa igenom informationen:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/länk till annan webbplats

Barn- och utbildningsförvaltningen eftersträvar en samsyn och dialog med er vårdnadshavare, allt för att minska smittspridningen.

Med vänlig hälsning
Karina Bronell, Skolchef

Information till vårdnadshavare i skola och förskola

Uppdaterad 2020-08-27 klockan 15.30

Välkommen tillbaka efter ledighet!

Vi befinner oss fortfarande i en pandemi. Detta gör att vi måste fortsätta att anpassa vår verksamhet. Därför ber vi er att ha förståelse för de anpassningar vi behöver göra.

Åtgärderna vi gör är för att förhindra smittspridning och i omsorg för er, era barn och familjer. Åtgärderna kan se olika ut mellan olika förskolor/skolor, eftersom de lokala förutsättningarna inte alltid är lika.

Vi ber er följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Tillsammans kan vi bromsa smittspridningen så tänk på att:

 • Hålla avstånd
 • Tvätta händerna ofta
 • Cykla eller gå till skolan om möjligt
 • Stanna hemma vid sjukdom

Med förhoppning om fortsatt gott samarbete!
Karina Bronell, Skolchef

Ordförandebeslut: Gruppundervisning återupptas vid Musikskolan

Uppdaterad 2020-08-25 klockan 8.00

Information vårdnadshavare med elever i Musikskolan

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-08-19 att gruppundervisning kan återupptas i Musikskolan om smittspridningen i kommunen inte förvärrats och/eller att Folkhälsomyndigheten gått ut med nya direktiv. Gruppundervisningen startar 14 september 2020.

Ytterligare information Musikskolan

Information till gymnasieelever och vårdnadshavare

Uppdaterad 2020-08-19 klockan 11.00

Beställning av lunchlåda för gymnasieelev vid distansundervisning

Alla elever som bedriver studier på Ållebergsgymnasietlänk till annan webbplats i Falköpings kommun och som studerar på distans, ges möjlighet att från och med fredagen den 21 augusti, de skoldagar studierna bedrivs på distans, hämta en daglig lunchlåda med varm mat på någon av kommunens skolor. Skolrestaurangen på Ållebergsgymnasiet håller öppet för lunch för de elever som bedriver närstudier.

Beställning görs i förväg, senast klockan 12.00 dagen innan du vill hämta en lunchlåda. Du måste alltså lägga en beställning för varje tillfälle du vill hämta en lunchlåda.

Beställning görs via e-tjänstlänk till annan webbplats och du måste ha tillgång till BankID. Är du under 18 år är det din vårdnadshavare som gör beställningen. Är du vårdnadshavare till mer än en elev gör du en beställning per elev. Är du i behov av specialkost anger du det i e-tjänsten.

Ytterligare information finner du på sidan: E-tjänst - Beställning av lunchlåda för gymnasieelevlänk till annan webbplats

Översättningar

Ordförandebeslut: Angående Familjecentralens verksamhet

Uppdaterad 2020-08-13 klockan 10.20

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har beslutat att återöppna Familjecentralen för viss inomhusverksamhet från och med den 13 augusti 2020. Beslutet gäller tills vidare.

Ordförandebeslut: Angående Ållebergsgymnasiets läsårsstart 2020/2021

Uppdaterad 2020-08-13 klockan 8.00

Elever i årskurs 1 kommer att ha sin undervisning i Ållebergsgymnasiets lokaler.

Elever i årskurs 2 och 3 kommer de första veckorna på läsåret 2020/2021 att kombinera närundervisning med distansundervisning, med vissa undantag.

Beslut om fortsatt undervisningsform kommer att tas inför vecka 39.

Information till elever vid Ållebergsgymnasiet.länk till annan webbplats

Ordförandebeslut: Upphävande av beslut angående övergång till distansundervisning

Uppdaterad 2020-06-15 klockan 12.00

Ordförandebeslut från den 17 mars 2020 om övergång till distansundervisning för Ållebergsgymnasiets elever upphävs från och med den 15 juni och Ållebergsgymnasiet kommer då att kunna återgå till att erbjuda undervisning i skolans lokaler.

Information till vårdnadshavare till skolungdomar

Uppdaterad 2020-06-04 klockan 14.00

Nu går terminen mot sitt slut och förhoppningsvis ett positivt sommarlov väntar. Med tanke på Covid-19 är de flesta arrangemang runt skolavslutning och student inställda, till exempel ”Sista natten med gänget” på Sommarland för årskurs 9.

Av erfarenhet vet vi att skolavslutningar innebär stora samlingar med elever från olika skolor. Falköpings kommun gör i år en extra insats inför dessa dagar för att ha många trygga vuxna i tjänst. Personer från flera olika förvaltningar samarbetar och jobbar kväll och natt.

Vi uppmanar er föräldrar att prata med era barn och ungdomar om glädjen med avslutningen och sommarlovet, men också om risker som kan uppkomma i ungdomssamlingar. Var intresserade, vistas ute, ta en extra promenad. Var en vettig vuxen, vi är rädda om våra ungdomar.

Information till vårdnadshavare med barn i förskola/fritidshem

Uppdaterad 2020-05-11 klockan 13.25

Den tidigare beslutade kompetensutvecklingsdagen den 15 juni kommer inte att genomföras gemensamt, på grund av rådande läge gällande covid-19-pandemin.

Detta medför att alla förskolor och fritidshem hålls öppna som vanligt den 15 juni 2020.

Information gällande Familjecentralen

Uppdaterad 2020-05-05 klockan 12.00

Återöppning av viss utomhusverksamhet vid Familjecentralen

Ordföranden i barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har beslutat att återöppna familjecentralen för viss utomverksamhet från den 5 maj. Beslutet gäller tillsvidare.

Uteverksamhet på Familjecentralen

Familjecentralenlänk till annan webbplats startar igång uteaktiviteter för föräldrar som har barn i åldern 0-6 år.
Startdatum är torsdag den 7 maj kl 10 och då är träffen på Mössebergsparkens lekplats (nedanför Mössebergs kurort).

 • Måndag den 11 maj kl 10 träff i Aspängsparken (ligger på höger sida på väg uppför Aspängsvägen, vägen mot slalombacken).
 • Fredag den 15 maj kl 10 träff på lekplatsen som ligger mellan Dotorpsskolan och Mellomgårdsgatan. Tag gärna med något att sitta på och fika! Tänk på att hålla avstånd trots att vi är ute.

Information till gymnasieelever och vårdnadshavare

Uppdaterad 2020-04-29 klockan 15.30

Beställning av lunchlåda för gymnasieelev

Alla gymnasieelever folkbokförda i Falköpings kommun kommer från och med måndagen den 4 maj att ges möjlighet att varje skoldag hämta en lunchlåda med varm mat på några av kommunens grundskolor. Det gäller alltså även de som går i en fristående gymnasieskola eller pendlar till andra kommuners gymnasieskolor.

Beställning görs via e-tjänstlänk till annan webbplats och du måste ha tillgång till BankID. Är du under 18 år är det din vårdnadshavare som gör beställningen. Är du vårdnadshavare till mer än en elev gör du en beställning per elev.

Översättningar

Ytterligare information finner du på sidan: E-tjänst - Beställning av lunchlåda för gymnasieelevlänk till annan webbplats

Information till vårdnadshavare

Uppdaterad 2020-04-20 klockan 10.45

Behov av barnomsorg för vårdnadshavare med samhällsviktig funktion

Förskolorna och skolor är fortfarande öppna som vanligt och i nuläget finns ingen rekommendation om att förskolor, grundskolor eller fritidshem ska stänga.

För att hindra smittspridning av viruset som orsakar covid-19 kan regeringen besluta om tillfällig stängning av förskolor och skolor. Vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet kan då, under vissa förutsättningar, få omsorg för sina barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas. Om ett sådant beslut kommer, vill självfallet Falköpings kommun underlätta så att de som utför samhällsviktiga insatser kan fortsätta att göra det.

Läs Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) information till dig som vårdnadshavare:

E-tjänst - Anmälan av omsorgsbehov för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet

Vid händelse av stängning av skola, förskola, fritidshem har Falköpings kommun förberett en
e-tjänst för anmälan av omsorgsbehov. E-tjänsten läggs endast ut om stängning sker och e-tjänsten kommer då att finnas på kommunens webbsida, www.falkoping.se

Information till vårdnadshavare med barn i förskola/fritidshem

UPPDATERAT 2020-04-17 klockan 15.20 (Nr 5)

Frågor och svar

 1. Jag är permitterad, får jag avdrag på min faktura?
  Nej, permittering är den period då arbetsgivaren, utan att anställningen upphör, inte tillhandahåller arbetstagaren något arbete.
  Under permittering är arbetstagaren skyldig att infinna sig på arbetsplatsen då arbetsgivaren beordrar detta.
  Det innebär att grunden för förskoleplacering/fritidshemsplacering fortfarande är arbete och att man under permitteringstiden betalar sin barnomsorgsavgift som vanligt oavsett antal timmar barnet går på förskolan/fritidshemmet.
 2. Personalen har ringt hem mitt barn på grund av sjukdom eller jag som vårdnadshavare har sjukanmält mitt barn från första sjukdagen till förskolan, får jag avdrag på min faktura?
  Avgiften reduceras om barnet har en sammanhängande sjukfrånvaro längre tid än 14 dagar. Återbetalning sker från och med dag 15. För att avdraget ska göras ska vårdnadshavare själv kontakta barnomsorgskontoret.
 3. Jag vill inte lämna mitt barn på förskola/fritids just nu på grund av Corona, får jag avdrag på min faktura?
  Nej, förskolor och fritidshem är öppna i Falköpings kommun och du har rätt att lämna ditt/dina barn. Avgiften för förskoleverksamheten och fritidshem tas ut för innevarande månad. För barn som är inskrivet del av månad vid placeringsstart eller uppsägning reduceras avgiften. Fakturor skickas 12 månader per år.
 4. Jag vill säga upp min barnomsorgsplacering (förskola/fritids), slipper jag uppsägningstiden på 2 månader?
  Uppsägningstiden är 2 månader och räknas från det datum uppsägning meddelas. Avgift tas ut under uppsägningstiden. Undantag är om barnet har slutat på fritidshem för att förälder har blivit föräldraledig eller arbetssökande.
 5. Jag har fått min faktura för april månad, men inget avdrag, trots att mitt barn har varit eller är sjukt. Vad gäller?
  Aprils fakturor har skickats ut med de förändringar som har kommit barnomsorgskontoret tillhanda. Ska din avgift reduceras så kommer avdraget ske på maj månads faktura.
  Mejla barnomsorgskontoret på barnomsorg@falkoping.se så blir du kontaktad.

  Avgiften reduceras om barnet har en sammanhängande sjukfrånvaro längre tid än 14 dagar. Återbetalning sker från och med dag 15. För att avdraget ska göras ska vårdnadshavare själv kontakta barnomsorgskontoret.

Information till vårdnadshavare med barn i förskola/fritidshem

Uppdaterad 2020-04-01 klockan 11.30

Information kring reducering av barnomsorgsavgift vid barns sjukdom

Om ert/era barn är borta från förskolan/fritidshem på grund av barnets sjukdom i mer än 14 dagar har ni rätt till reducerad barnomsorgsavgift.

Det är ni som vårdnadshavare som ska anmäla detta till barnomsorgskontoret via mejl barnomsorg@falkoping.se

Anmäl alltid frånvaro till förskolan/fritidshem och ange även orsak till frånvaron. Glöm inte att anmäla när ert barn kommer tillbaka på ordinarie schema.

Mer information kring ert barns förskoleplacering hittar ni på www.falkoping.se/barnlänk till annan webbplats

Information till vårdnadshavare med barn i förskola/fritidshem

Uppdaterad 2020-03-26 klockan 11.30

Förtydligande gällande permittering, förskoleplacering och faktura

Permittering är den period då arbetsgivaren, utan att anställningen upphör, inte tillhandahåller arbetstagaren något arbete.

Under permittering är arbetstagaren skyldig att infinna sig på arbetsplatsen då arbetsgivaren beordrar detta.

Det innebär att grunden för förskoleplacering fortfarande är arbete och att man under permitteringstiden betalar sin barnomsorgsavgift som vanligt oavsett antal timmar barnet går på förskolan.

Vad gäller vid permittering?

Förskola: Har du som vårdnadshavare blivit permitterad från ditt arbete har du rätt till 15 timmar i förskolan. Åldern på barnet styr om dessa 15-timmar medför en kostnad och ger en faktura.

Fritidshem: Vid permittering står du till din arbetsgivares förfogande och då behöver du ha kvar din fritidshemsplacering. Men de dagar du inte arbetar så ska fritidshemsbarnet vara hemma.
Kostnaden för platsen fortsätter som vanligt och medför faktura.

Information till vårdnadshavare med barn i grundskola/ grundsärskola i Falköpings kommun

Uppdaterad 2020-03-18 klockan 17.00

Förberedande information till vårdnadshavare med barn i grundskolan 2020-03-18

Med tanke på den extraordinära situation som Sverige idag befinner sig i, vill barn- och utbildningsförvaltningen i Falköpings kommun informera om ett ökat behov av distansundervisning.

Idag förflyttas all undervisning för gymnasieskolans elever från gymnasieskolan till distansundervisning och Sveriges regering har aviserat att nya beslut gällande grundskola och förskola kan bli aktuella.

Det pågår en förberedelse för att kunna ge grundskolans elever samma möjlighet vid ett eventuellt nytt regeringsbeslut om att förflytta undervisning till hemmet. Om det blir aktuellt kommer det krävas att skola och hem samarbetar för att säkerställa alla elevers rätt till undervisning.

Det är viktigt att elever får förutsättningar att fortsätta sin skolgång med stöd från undervisande lärare eftersom skolplikt fortsatt gäller.

Utbildningsminister Anna Ekström meddelade i torsdags regeringens beslut att terminen kan förlängas likaväl som undervisning under helger kan komma ifråga för att ge eleverna den skoltid de har rätt till. Ett sätt att inte tappa tid är att eleverna arbetar hemma med digitalt stöd. Tack vare att eleverna redan i dag är vana vid att få digitala instruktioner och material så har vi från skolans sida goda möjligheter att kunna distansundervisa även om förutsättningarna skiljer mellan årskurser och skolor.

Det pågår även en förberedelse för att kunna ge fortsatt fritidshemsplacering till de elever vars vårdnadshavare arbetar i de av regeringen beslutade samhällsnyttiga funktioner, om regeringsbeslut tas om att minska fritidshemmens verksamhetsomfattning.

I ett än mer akut läge kan prioritering av fritidshemsplatser bli aktuell och det krävs även här att fritidshem och hem samarbetar för att upp rätthålla och värna vårt samhälle.

Respektive skola kommer att informera om hur man lägger upp undervisningen och vilka verktyg som finns till förfogande. Exempel på elevschema arbetas fram för att stödja elevernas dagsinnehåll.

Översättningar

Information till vårdnadshavare med barn i kommunal förskola i Falköpings kommun

Uppdaterad 2020-03-18 klockan 17.00

Förberedande information till vårdnadshavare med barn i förskolan 2020-03-18

Med tanke på den extraordinära situation som Sverige idag befinner sig i, vill barn- och utbildningsförvaltningen i Falköpings kommun informera om ett eventuellt kommande behov av förändrad förskoleverksamhet.

Idag förflyttas all undervisning för gymnasieskolans elever från gymnasieskolan till distansundervisning och Sveriges regering har aviserat att nya beslut gällande grundskola och förskola kan bli aktuella.

Det pågår en förberedelse för att kunna ge fortsatt förskoleplacering till de barn vars vårdnadshavare arbetar i de av regeringen beslutade samhällsnyttiga funktioner, om regeringsbeslut tas om att minska förskolans verksamhetsomfattning.

I ett än mer akut läge kan prioritering av förskoleplatser bli aktuell och det krävs då att förskola och hem samarbetar för att upprätthålla o ch värna vårt samhälle.

Respektive förskola kommer att informera om hur man lägger upp verksamheten och eventuellt förändrade öppettider.

Översättningar

Information kultur och fritid

Uppdaterades 2020-09-28

Möteslokaler för föreningar öppnas igen

Från den 1 oktober öppnar alla möteslokaler för föreningar för möten.

Uppdaterades 2020-09-02

Allmän information

Inställda evenemang

 • Fest i Stad och stadsfest
 • Höstmarknad

Information vård och omsorg

Rutiner inom vård och omsorg

Uppdaterad 2020-07-16 klockan 10.00

Bekräftad eller misstänkt smitta

Falköpings kommun har tydliga rutiner för hur personalen ska hantera personer som är eller misstänks vara sjuka. Om en person på ett boende misstänks ha covid-19 vårdas personen av en begränsad personalgrupp enligt fastställda rutiner och hålls avskild från de andra på boendet. När det finns misstänkt eller konstaterad smitta använder personalen den skyddsutrustning som rekommenderas utifrån de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland ger.

Patientsekretessen gäller

Inom vård och omsorg gäller patientsekretess. Det innebär att Falköpings kommun vid bekräftade fall av smitta inte kommer offentliggöra var de som har drabbats av covid-19 bor, med risk för att bryta sekretessen. Endast närmast anhöriga blir kontaktade och får information om närstående är misstänkt eller konstaterat smittade.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt

Vi kan alla kan hjälpas åt att minska risken för smittspridning. Det är viktigt att ta ansvar och fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om du har symtom på luftvägsinfektion, även milda, uppmanas du att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Symtom på infektion kan exempelvis vara feber, halsont eller hosta. Särskilt viktigt är att undvika onödiga besök hos äldre och personer i riskgrupp för att skydda de mest sårbara.

Det är också viktigt att ta ett gemensamt ansvar kring att förhindra ryktesspridning och värna integriteten. Du kan hjälpa till att förhindra spekulationer genom att vara källkritisk och enbart dela bekräftad information.

Äldreomsorg

Uppdaterad 2020-09-15 klockan 15.40

Regeringen beslutade att införa ett nationellt besöksförbud på Sveriges samtliga äldreboenden från och med den 1 april 2020 för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. I juni förlängdes besöksförbudet till den 31 augusti 2020. Regeringen beslutade den 20 augusti att förlänga besöksförbudet ytterligare en månad till den 30 september. Samtidigt fick Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att utreda om besöksförbudet ska gälla även efter den sista september eller om det kan ersättas med andra regleringar och riktlinjer. De två myndigheterna ska redovisa sina slutsatser den 15 september.

Tillämpning av nationellt besöksförbud på äldreboendePDF
Affisch - Tillåtna besök på äldreboende under covid-19PDF
Affisch - Information till besökare - känner du dig sjukPDF

Coronasäkra mötesplatser

För att underlätta kontakt med anhöriga och närstående under besöksförbudet finns i mån av tid hos personalen möjlighet till hjälp med videosamtal. Falköpings kommun har även köpt in besöksskärmar i plexiglas för att möjliggöra säkra möten utomhos. Skärmarna finns på alla äldre- och demensboenden samt korttidsenheten Trädgårdsgatan 17 och möten kan ske efter tidsbokning.

Information om besöksskärmarna som skickats till anhöriga.PDF

Förändringar i verksamheter inom äldreomsorg

Uppdaterad 2020-09-10 klockan 14.02

Dagverksamhet för äldre

Från och med onsdagen den 18 mars stänger dagverksamheten för äldre. Detta gäller dagverksamhet Bergsliden, dagverksamhet Kinnarp, dagverksamhet Floby, dagverksamhet Stenstorp och dagverksamheten på Tåstorps demenscentrum "Tåstorps hörna". Beslutet gäller tills vidare.

Trygg hemgång

Verksamheten Trygg hemgång pausas från och med den 15 maj. De personer som idag får insatser av Trygg hemgång kommer istället att få utökat stöd av hemtjänsten.

Träffpunkter

Från och med onsdagen den 18 mars stänger InformationsCentrum, Träffpunkt Ranten, Träffpunkt Centrum och Träffpunkt Bergsliden. Beslutet gäller tills vidare.

Ung omsorg

Från och med fredagen den 1 maj återinförs anpassade insatser från Ung omsorg. Ung omsorg kan erbjuda insatser som är anpassade till den rådande situationen, till exempel genom brev, video, poddar samt sångstund utomhus. Insatserna följer de råd som Folkhälsomyndigheten ger.

Äldreomsorgens fritidsverksamhet

Från och med onsdagen den 18 mars stänger fritidsverksamheten inom äldreomsorgen. Beslutet gäller tills vidare. Även Nyttårsfesten den 2 april för de frivilliga medhjälparna inom äldreomsorgen ställs in.

Växelvård

Växelvården på Trädgårdsgatan 17 och Tåstorps demenscentrum har varit stängd från den 6 april 2020. Brukare har ett stort behov av insatsen och situationen har inneburit en stor belastning på brukarnas anhöriga. Socialnämndens ordförande har därför beslutat, på delegation, om att öppna upp växelvården från och med den 5 oktober. Öppningen sker i begränsad form, så att förvaltningen kan säkerställa att det inte blir för många personer på växelvården samtidigt och att vården kan bedrivas på ett sätt som inte riskerar att öka smittspridningen.

Funktionsnedsättning

Uppdaterad 2020-05-05 klockan 13.45

Korttidsverksamhet

Korttidsverksamheten för barn och unga inom avdelning funktionsnedsättning har sedan den 23 mars begränsats till tillsyn. Det har inneburit att beslut om avlastning inte har verkställts. Socialnämnden har beslutat att återöppna korttidsverksamheten från och med den 11 maj. Familjer som beviljats korttidsverksamhet kommer att få den verkställd under ordinarie schema, men nämnden kommer inte kunna erbjuda den extra avlastning som vissa barn har beviljats under sommaren.

Individ- och familjeomsorg

Avråder från besök

Uppdaterad 2020-03-18 klockan 11.30

Individ- och familjeomsorgen ber klienter att undvika besök på socialkontoret som inte är nödvändiga. Om du inte har en bokad tid så går det att nå handläggare eller behandlare via telefon eller e-post.

Informationen som har gått ut till klienter med anledning av coronaviruset.PDF

Vanliga frågor och svar inom vård och omsorg

Uppdaterad 2020-05-12 klockan 15.00

Vad gäller för besök av anhöriga på era äldreboenden?

Vi tar inte längre emot besökare på våra äldreboenden. För att förhindra spridningen av covid-19 har regeringen beslutat att det är förbjudet att besöka äldreboenden från och med 1 april 2020. Tack för visad hänsyn!

Finns det några undantag från besöksförbudet?

Ja, vi gör undantag till exempel när någon ska flytta in på äldreboende och vid vård i livets slutskede.

Hur ska jag som anhörig hålla kontakt med den boende?

Ni kan ha kontakt på andra sätt, genom exempelvis telefonsamtal eller vykort. I mån av tid hos personalen finns det även möjlighet till videosamtal. Varje boende har även en besöksskärm i plexiglas som efter tidsbokning gör det möjligt med säkra möten utomhus.

Coronasäkra mötesplatser

Kan anhöriga ge eller lämna saker till de boende på något sätt?

Ja, absolut. Du kan ringa och förbereda personalen om det så kan de möta dig vid boendets ytterdörr, ta emot det du vill lämna och ge det till mottagaren.

Hur länge ska ni hålla stängt för besök?

Regeringen beslutade att införa ett nationellt besöksförbud på Sveriges samtliga äldreboenden från och med den 1 april 2020 för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Besöksförbudet gäller fram till den 30 september 2020.

Hur arbetar ni för att förhindra smittspridning inom äldreomsorgen?

Vi har tydliga rutiner kring hur personalen arbetar med hygien (basala hygienrutiner) och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma. Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de känner sig sjuka i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Dessutom är regeringens beslut om besöksförbud en åtgärd för att förhindra smittspridning inom äldreomsorgen. Öppna verksamheter riktade till äldre har även stängt sin verksamhet tills vidare.

Vilka hygienrutiner finns för vård- och omsorgspersonal för att minska risken för spridning av coronaviruset?

Inom all vård och omsorg används basala hygienrutiner, se Socialstyrelsens föreskrifter.

De ska tillämpas i alla vårdsituationer av all personal oavsett om det finns en känd smitta eller inte. Dessa basala hygienrutiner med tillhörande klädregler minimerar att personal sprider smitta mellan vårdtagare men också att man som personal sprider smitta till vårdtagaren.

I tillägg till dessa rutiner finns också rutiner för användandet av så kallad skyddsutrustning. Beroende på situationen (en riskbedömning ska göras i varje enskilt fall) används handskar, plastförkläde (kort eller lång ärm) och skydd för ansikte (heltäckande visir och/eller skyddsglasögon och vätsketätt munskydd klassat IIR).

Coronaviruset smittar i första hand mellan människor med så kallad droppsmitta. Det vill säga att smitta överförs till slemhinna i ögon, näsa eller mun från droppar som sprids i när en sjuk person hostar eller nyser. Droppar kan även spridas via händerna och möjligen via förorenade ytor, föremål och utrustning genom att du tar på dessa ytor och sedan har kontakt med dina ögon, mun eller näsa (s.k indirekt kontaktsmitta).

Vad gör ni om någon på ett boende blir smittad?

Vi följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Västra Götalandsregionen tagit fram vad gäller hantering av misstänkta och bekräftat smittade personer. Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Västra Götalandsregionen leder arbetet, gör bedömningar och ansvarar för vilka som berörs av provtagning.

Information till företag

Uppdaterad 2020-04-07 klockan 11.00

Falköpings kommun har beslutat om ett flertal åtgärder för att stödja det lokala näringslivet. Näringslivsavdelningen har ökad beredskap, och följer regeringens krisåtgärder, för att underlätta för företagen.

Lokala åtgärder

Regional och nationell information

Kommunens ansvar

Det övergripande ansvaret kring sjukvård och hantering av epidemier/pandemier ägs inte av kommunen utan av hälso- och sjukvård och olika myndigheter. Kommunen följer noga utvecklingen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Källkritik

Vi behöver i all informationsspridning hjälpas åt att tänka källkritiskt. Det finns alltid en risk att osanna rykten sprids och därför är det viktigt att du hämtar din information från källor du kan lita på. Var kritisk till rykten och påståenden som inte bekräftas av etablerade aktörer, till exempel myndigheter.

Läs gärna mer om källkritik hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.länk till annan webbplats