14 augusti 2020
Servicemeddelande

Korsningen Kungsgatan och Trädgårdsgatan i Floby stängs av för trafik från 19 augusti till 19 september

Onsdag den 19 augusti påbörjas arbetet med att anlägga en ny gång- och cykelbana med förhöjda passager utmed Kungsgatan i Floby.

I första etappen stängs korsningen Kungsgatan och Trädgårdsgatan av för trafik och hänvisas istället via Storgatan alternativet Parkgatan. Läs mer under kommunala byggprojekt.

Kontakt (dagtid vardag)

Thérese Broman
therese.broman@falkoping.se
0515-88 52 11

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
ksc@falkoping.se