13 augusti 2020
Servicemeddelande

Gång- och cykeltrafik leds om vid Odenområdet

Gång- och cykeltrafik leds om då Falköpings nya padelhall byggs.

Just nu pågår bygge av en padelhall inne på Odenområdet. Byggtrafik kommer att köra mellan Odenbadet och Freja/Beachhallen. Vi spärrar av gång och cykelstråket utanför Frejahallen mot Odenbadet och leder om det till cykel- och gångbanan som går utmed fotbollsplanerna på Odenplan.