Publicerades: 12 augusti 2020
Servicemeddelande

Coronavirus: Information till företagare

Informationen uppdaterades: 29 april 2021

Falköpings kommun har beslutat om ett flertal åtgärder för att stödja det lokala näringslivet. Näringslivsavdelningen har ökad beredskap, och följer regeringens krisåtgärder, för att underlätta för företagen.

Lokala åtgärder

Regional och nationell information