12 augusti 2020
Servicemeddelande

Coronavirus: Information kultur och fritid

Falköpings kommun följer rekommendationerna från svenska myndigheter. Här kan du läsa om hur de påverkar verksamheter inom kultur och fritid.

Kommunens kultur- och fritidsverksamheter har fortsatt öppet

De skärpta allmänna råden som gäller för Västra Götaland från 29 oktober för att bromsa smittspridningen handlar främst om att avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas. Kommunens kultur- och fritidsverksamheter som exempelvis badhus, museum och bibliotek är exempel på sådana platser. Våra verksamheter kommer fortsatt vara öppna men vi ber om att i möjligaste mån avstå från besöket eller hålla besöket kort.

Alla kommunens verksamheter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Möteslokaler för föreningar är öppna

Allmän information