6 mars 2020
Servicemeddelande

Problemet med missfärgat vatten i Stenstorp finns kvar

Trots stora ansträngningar är dricksvattnet mer eller mindre fortfarande missfärgat inom ett visst område i Stenstorp. Nu testas andra lösningar för att få bukt med problemet i de kommunala vattenledningarna. – Ingen ska behöva ha missfärgat vatten, säger Adela Kapetanovic, projektledare på kommunens VA-avdelningen.

Problemet med missfärgat vatten i Stenstorp har pågått sedan oktober månad. Då genomfördes en spolning av vattenledningarna för att rengöra ledningsrören invändigt. I början på februari grävdes två stora schakt för ytterligare en stor rensning/spolning.

Det här problemet är mycket ovanligt och jag är imponerad av tålamodet hos berörda fastighetsägare, säger Adela Kapetanovic. VA-personal har den senaste tiden varit på plats både vardag och helg, men problemet finns delvis kvar hos vissa fastighetsägare.

Rostiga vattenledningar

Idag kommer kommunens dricksvatten från Vättern, men tidigare fick Stenstorpsborna sitt dricksvatten från grundvatten som var mycket järnrikt. Rostiga avlagringar bildades som delvis spolats bort under tidens gång. Men små rostfläckar kan fortfarande finnas kvar, som gör att vattnet färgas gult.

Vi fortsätter att spola och hoppas att detta ska ge resultat inom kort, säger Adela Kapetanovic. Vi måste ge det lite tid och prova allt. Ett sista alternativ är att byta vattenrören, som är mycket kostsamt. Något sådan beslut har dock inte fattats ännu.

Att tänka på vid missfärgat vatten

Oftast får vattnet en gul- eller brunaktig färg efter ett ledningsarbete. Det beror på avlagringar som lossnat från rören. Vanligtvis påverkas inte hälsan av det missfärgade vattnet. Men det kan innehålla förhöjda halter av partiklar, järn, mangan och i sällsynta fall bakterier.

Spola ur ledningarna ordentligt

Det gör du genom att spola kraftigt i kranar och stor spolning i toaletter. Spola tills vattnet blir klart. Om inte vattnet klarnar inom 5-10 minuter, kontaktar du VA-avdelningens kundtjänst.

Du bör inte dricka missfärgat vatten

VA-avdelningen kan inte garantera kvaliteten på missfärgat dricksvatten. Om dricksvattnet är otjänligt beror det med största sannolikhet på förhöjda bakteriehalter. Vi rekommenderar dig att koka vattnet häftigt i några minuter, då dör eventuella bakterier. Låt vattnet sedan svalna innan du använder det till dricksvatten.

Missfärgat vatten kan användas till matlagning

Så länge vattnet kokas upp och bubblar kraftigt, kan du använda det till matlagning. Till exempel vid kokning av potatis, ris och pasta.

Vattnet kan missfärga tvätt

Undvik att tvätta vittvätt och ljus tvätt om vattnet är missfärgat.

Kontakt (måndag–torsdag klockan 7.30–16)

Kundtjänst VA-avdelningen
kundtjanst.va@falkoping.se
0515-88 52 70

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
ksc@falkoping.se