Nyhetsarkiv


  • Platåskolan - bygglovsansökan har nu lämnats in

    I dagarna lämnades bygglovsansökan för Platåskolan in till byggnadsnämnden. Nu ska byggnadsnämnden gå igenom handlingarna och förbereda tekniska samråd. Detaljplanen Gamla stan 2:26 är överklagad till...