Nyhetsarkiv


  • Ålleberg Center fortsätter växa – Jula och Willys etablerar sig

    Jula Holdingkoncernen har köpt en handelsplats på Ållebergs Center, som ger möjlighet till cirka 13 000 kvadratmeter handel. Glädjande är att Jula och Willys är klara för etablering på platsen!

  • Nu har barnen börjat på förskolan Urd

    Måndagen den 28 januari var det dags för förskolebarnen att få komma till sin fina och nybyggda förskola Urd. Den stolta förskolepersonalen tog emot de förväntansfulla barnen och deras föräldrar.

  • Diamanten på Mössebergsskolan invigdes

    Mindre än ett år efter att de första spadtagen togs står nu den nya byggnaden klar och på månadseftermiddagen invigdes den under högtidliga former. Vid ceremonin medverkade representanter från entrepr...