15 augusti 2023
Utbildning & barnomsorg

Föreläsning om Pågående Dödligt Våld, PDV

Cirka 700 personer från Barn- och utbildningsförvaltningen deltog den 14 augusti 2023 i en föreläsning om Pågående Dödligt Våld (PDV).

På scenen som talare stod Lena Ljungdal - förundersökningsledaren och spanaren, som blev säkerhetsspecialist, föreläsare och mentor.

Lena Ljungdal 23-08-14

Lena Ljungdal Länk till annan webbplats. är utbildad lärare och polis och har bland annat arbetat som ungdomspolis, förundersökningsledare och spanare i 15 år. Innan hon slutade inom polismyndigheten genomgick hon den psykiskt och fysiskt svåra utbildningen i hur man som polis ska agera vid en PDV-attack, dvs konfrontera gärningspersonen och därmed rädda liv. Lena har engagerat sig i frågan och har sedan 2015 utbildat olika samhällsaktörer.

Det är fortfarande väldigt få skolattacker i Sverige och därmed ganska osannolikt att just vi skulle drabbas. Men att förbereda sig för att överleva det värsta skapar trygghet och samsyn i viktiga frågor. Ju fler personer på platsen som börjar agera tidigt och gör många bra och för händelsen adekvata saker, desto förre och lindrigare konsekvenser för alla.

Under föreläsningen fick vi veta mer om vad PDV är, hur attackerna går till, vem som är gärningsperson samt vilka risk- och skyddsfaktorer som finns i det förebyggande arbetet.

Vi fick också veta vad de olika samhällsaktörerna säger och gör inom området samt hur polisen kommer att agera i händelse av PDV på en skola.

Lena Ljungdal på scenen 23-08-14

"Du kommer märka om det är något som inte står rätt till och när du väl reagerar gäller det att agera så fort och kraftfullt som möjligt. Allt du vet om lågaffektivt bemötande kan du kasta ut genom fönstret för det gäller inte vid en PDV-attack." samanfattar Lena Ljungdal.

Lena lade också stort fokus på människans mentala och fysiska styrkor och begränsningar i livsfara samt hur man kan öka sin mentala förberedelse och minska risken att frysa till is.

Vid fara stängs vår tänkande förmåga blixtsnabbt av och då kan vi inte bara förlita oss på amygdalas tombola; frysa till is, fly eller angripa faran. För att överleva en PDV-attack måste vi lära och träna oss i flera olika handlingsalternativ som vi kan stoppa in i minnesarkivet ."

Lena och Karina 23-08-14

Skolchef Karina Bronell tackar Lena för föreläsningen.

Föreläsningen erbjöds i ett samarbete mellan Falköpings kommun och Samhällsskydd Mellersta Skaraborg.

Falköpings kommun strävar efter att erbjuda en god, kreativ, lärande och utvecklande förskole-, skol- och gymnasiemiljö för barn och ungdomar.