29 juni 2023
Utbildning & barnomsorg

103 barn och 11 lärarstudenter skapar Läsglädje

Under tre sommarveckor är 103 barn i åldrarna 7 – 9 år deltagare i satsningen Läsglädje. Det är tredje året Läsglädje genomförs och syftet är att förkorta läsuppehållet och skapa förutsättningar för barnen i de yngre åren att stärka läsningen, få lustfyllda lässtunder - enskilt och tillsammans med andra och bli hemmastadda i biblioteksmiljön. Satsningen är ett samarbete mellan Barn- och utbildningsförvaltningen samt Kultur- och Fritidsförvaltningen i Falköpings kommun.

Läsglädje

Lärarstudenter möter upp barnen som deltar på Läsglädje.

Från projekt till del av verksamheten

Under det första och andra året genomfördes Läsglädje som ett projekt för att främja läsning. Med hjälp av tester visade sig projektet var ett framgångsrecept och idag ingår satsningen Läsglädje i verksamheten med hjälp av bland annat statsbidrag. Vårdnadshavarna har skickat in ansökningsblanketten som lämnats ut i skolan. I år kom 180 ansökningar till de totalt 100 platserna. Antalet sökande har ökat med över 50 barn sedan förra året och därför utökades platserna så att så många som möjligt kunde vara med. De sex olika barngrupperna tillsammans med lärarstudenter skapar Läsglädje på Falköpings bibliotek, Kinnarps bibliotek, Centralskolan, Vartofta bibliotek och Floby bibliotek.

Skylt läsglädje

Barnen får lära känna biblioteket och dess fantastiska möjligheter att främja läsning. Bland mycket annat ingår bokprat med boktips, ljudböcker, högläsning med fruktstund, läsmysterie och biblioteksvisning med bibliotekarier. Dagen börjar med en tavla över dagens händelser och när en bok är utläst får den en stjärna på en annan tavla.

Med Läsglädje ser vi att en stor andel barn ökar sina resultat men framför allt ökar motivationen och vi märker en förändrad inställning till läsning när barnen får läsande förebilder i egen ålder, skapa, finna glädje i, samtala om och upptäcka böcker" berättar Catharina Svensson som är språk-, läs- och skrivutvecklare på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Lärarstudenter

Hela 11 lärarstudenter leder barngrupperna med 10-11 elever i varje grupp. Hälften av grupperna träffas på förmiddagen och hälften på eftermiddagen. Studenterna följer vid behov med barnen till och ifrån fritidshemmet.

Studenterna har rekryterats genom brev till de med lokal anknytning och som går på en närliggande högskola eller universitet. Under våren har de haft träffar med miniutbildningar och sedan har de tillsammans planerat upp de tre veckorna. Utöver studenterna deltar tre ungdomar som gör feriepraktik.

Tilda och Emma

Lärarstudenterna Tilda och Emma

Världens bästa sommarjobb

Tilda och Emma läser till gymnasielärare respektive F-3 lärare på högskolan i Jönköping. De är två av de tio studenter som leder en barngrupp i Läsglädje. De berättar att verksamheten är en fantastisk möjlighet för dem att få arbeta med sitt yrkesval, lära känna en barngrupp och få se dem lyckas på sin nivå.

-Man blir så glad när det är så stor uppslutning och intresse för Läsglädje, det kommer barn varje dag och frågar om de får vara med. Världens bästa sommarjobb! avslutar Emma.

Olivia Ingvarsson och Elin Fredricsson

Hanna Thor, Student och Samordnare för Läsglädje

Jag längtar hela våren efter de här veckorna.

Hanna Thor är samordnare för Läsglädje. Hon studerar på lärarhögskolan i Borås och har genomfört fem av åtta terminer. - Vi studenter får öva på att möta barn och vi får verkligen det förtroendet utav förvaltningen, vi har fått stor frihet att planera upp veckorna säger hon. Hon berättar också att det är en stor merit att få ett sådant här uppdrag och att många barn känner igen dem när de kommer ut på VFU (verksamhetsförlagd utbildning).

Var är Piggelin och vad är en läsmaskot?

Läsmysteriet i år handlar om Piggelin som lånade en tidsmaskin av grannen. Resan gick inte riktigt som planerat så nu behöver barnen hjälpa Piggelin att komma hem. Jag vill ju så gärna komma hem och få sommarlov skriver Piggelin i ett utav breven till barnen. Tidsmaskinen dyker plötsligt upp med olika uppdrag via brev. Man vet inte riktigt när tidsmaskinen och breven kommer fram vilket gör barnen extra uppmärksamma på små signaler om att det finns ett nytt uppdrag. De löser uppdragen tillsammans genom att hitta olika bokstäver som ska bilda ett ord. Orden ska till slut bilda en mening och den är lösningen på det oplanerade äventyret för Piggelin, som äntligen får komma hem till det efterlängtade sommarlovet.

Tidsmaskin

Tidsmaskinen har fört Piggelin fram och tillbaka i tiden. Hur ska han komma hem?

- Jag blir nästan rädd, utbrister ett av barnen. - Alla uppdrag är så himla spännande!

Ytterligare en aktivitet är att tillverka sin egen läsmaskot. Ledarna har inspirerat barnen att skapa en figur som kan vara ett stöd och en trygghet i läsningen. Maskotarna kan stå lite här och var i barnens läsmiljö. En del står vid deras sittplats och en del barn har den i handen.

Läsmaskotar

Gulliga egengjorda maskotar som man kan läsa för och som skapar trygghet i läsutvecklingen.

- Jag trodde att vi bara skulle läsa böcker i tre veckor men vi har gjort jättemånga olika och roliga saker säger ett av barnen.

Läsglädje 2023

Bokkasse

På avslutningsdagen får alla barn en egen bokkasse att ta med hem. Läsningen kan fortsätta hela sommarlovet. Vad läser du i sommar?