21 juni 2023
Utbildning & barnomsorg

Efter sommaren flyttar barnen in i den nyrenoverade förskolan i Odensberg

Efter sommaren får barnen på Odensbergs förskola återvända till nyrenoverade lokaler. För lite mer än ett år sedan flyttade barnen över till den gamla Odensbergskolan i samband med att elever från förskoleklass upp till årskurs sex flyttade in i den nya skolbyggnaden. Sedan dess har förskolan renoverats och nu är det bara några veckor kvar innan slutbesiktning. När barnen kommer tillbaka efter sommaren tar de plats i fräscha och ändamålsenliga lokaler.

Den nya utemiljö på Odensbergs förskola.

Den nya utemiljö på Odensbergs förskola inbjuder till olika mötesplatser och lekytor.

Två skolor vägg i vägg

Odensbergs förskola ligger vägg i vägg med Odensbergsskolan, en grundskola från föreskoleklass upp till årskurs sex. Skolorna har gemensamt tillagningskök och en matsal som fungerar som en mötesplats för alla barnen. Sedan 2021 har arbetet med att rusta upp skolan lokaler och utemiljöer pågått. I sommar färdigställs förskolans lokaler, den gamla skolan rivs och utemiljön för Odensbergskolan anläggs.

Drönarbild över Odensbergs förskola samt Odensbergskolan

Förskola och Odensbergskolan ligger vägg i vägg med varandra. Den röda huskroppen är förskola och den vita huskroppen en skola för förskoleklass upp till årskurs 6.

Funktionsprogram för kommunens förskolor

Inför bygget av förskolan Trollet arbetade rektorer, förskollärare, barnskötare, verksamhetschef och samordnare intensivt med att skapa ett funktionsprogram för alla förskolor i kommunen. Syftet med funktionsprogrammet är att vi ska bygga likvärdiga förskolor utifrån vårt undervisningsuppdrag.
Funktionsprogrammet varit grunden för renoveringen av Odensbergs förskola och hur lokalerna ska användas och se ut framöver.

Ann Johansson är verksamhetschef för kommunens förskolor, kan du beskriva skillnaden mellan den gamla förskolan och den nya som snart är redo att ta emot barnen?

- Vår nya förskola är byggd utifrån likvärdighetsperspektivet för alla barn i Falköpings förskolor. Det innebär att det ska synas att det är barnens arena och att de har ett inflytande över sina dagar på förskolan. Detta är grunden för de demokratiska värden vi arbetar med i förskolorna, att skapa demokratiska medborgare. För pedagogerna kommer det att bli en stor skillnad i arbetsmiljön. Nu får de en förskola med mycket ljusinsläpp, genomtänkta miljöer både ute och inne och en bra fysisk arbetsmiljö.

Ett tydligt exempel på hur den fysiska arbetsmiljön har förbättrats syns i gymnastikhallen som fått ljuddämpande paneler längs väggarna. Samma typ av åtgärd har används i förskolans gemensamma mötesplats, det vi kallar torgyta, för att dämpa ljudnivån i rummet.

Gymnastiksal

Gymnastiksalen har fått ljuddämpande panel längs väggarna, något som förbättrar arbetsmiljön för elever och lärare.

Barnen har tre olika hemvister på förskolan. Utöver detta finns en ateljé, en gemensam mötesplats samt kapprum. Ute på gården väntar en helt ny pedagogisk utemiljö för utforskande och skapande, samt flera olika mötesplatser för barnen.

Hemvist på förskolan med utsikt över landskapet med betesmarker.

Hemvist på förskolan med utsikt över landskapet med betesmarker.

Nytt tillagningskök och matsal för båda skolorna

- I ett alldeles nytt kök kommer mat att tillagas från grunden, på bra råvaror av engagerade kockar. Det säger Kerstin Johnsson, kostchef i Falköpings kommun.
Den nyrenoverade matsalen serverar måltider till både barnen på förskolan och eleverna i skolan, mat som främjar hälsa och tar hänsyn till klimat och miljö. Allt för barnens bästa!

Matsalen som förskolan delar med Odensbergskolan.

Matsalen som förskolan delar med Odensbergskolan.

En sammanfattning av projektet

Hösten 2021 togs det första spadtaget för projektet och den nya skolbyggnaden för Odensbergskolan. När eleverna flyttade in i sin nya skola kunde barnen från förskolan flytta in i den gamla skolbyggnaden. Därefter påbörjades arbetet att renovera och rusta upp Odensbergs förskola. Om några veckor är renoveringen klar och till hösten flyttar barnen tillbaka in på sin förskola.

Om- och nybyggnationen av skolorna i Odensberg har varit väldigt lyckat. Under byggarbetstiden har barnen kunnat utnyttja de befintliga lokalerna vilket har sparat pengar som kunnat användas till ombyggnationen. Projektet har genomförts på ett bra sätt tack vare bra kommunikation mellan entreprenör, kommunen och personal på skolorna.

Drönarbild över utemiljön vid Odensbergs förskola

Drönarbild över utemiljön vid Odensbergs förskola

På skolans tak är det installerat solceller

Solceller på skolans tak

Bildspel från utemiljön på Odensbergs förskola och Odensbergskolan