17 maj 2023
Utbildning & barnomsorg

Prata med din tonåring – information till dig som är vårdnadshavare för barn i årskurs 6-9

Du som är vårdnadshavare till barn som går i årskurs 6-9 har i dagarna fått ett utskick till din brevlåda. Utskicket innehåller information från kommunen och polisen om det gemensamma drog- och brottsförebyggande arbetet och tips och stöd till dig som är vårdnadshavare.

broschyr

Sommar och skolavslutning är en tid då många unga för första gången testar alkohol och andra droger. Under sommaren gör skolan och många fritidsaktiviteter uppehåll vilket leder till att färre vuxna finns i våra ungdomars närhet.

Du som är vårdnadshavare är mycket viktig person i din tonårings liv, även om det kanske inte alltid känns så. Tonåringar lyssnar mer än vi kanske tror på vad vi vuxna säger, de vill att vi sätter gränser, det visar att vi bryr oss om dem. Vårt engagemang och förmåga att sätta tydliga gränser och vara restriktiv med alkohol och andra droger kan vara avgörande för våra tonåringars framtid.

Ta dig tid att läsa informationen som du får i din brevlåda, den ger dig tips och kunskap om hur du kan stärka din tonåring i att avstå från droger. I utskicket hittar du också en inbjudan till den digitala informationsträffen som riktar sig till vårdnadshavare i årskurs 6-9. Polis, säkerhetssamordnare, drogförebyggande samordnare och fältsekreterare ger en lägesbild om situationen i Falköping och svarar på frågor och informerar om vilken hjälp och stöd som går att få om någon är orolig för sitt barn.