1 mars 2023
Utbildning & barnomsorg

Nu är det dags att ansöka om plats i fritidshem för blivande förskoleklasselever

Har du behov av plats i fritidshem när ditt barn börjar i förskoleklass till hösten, på grund av att du arbetar eller studerar?

Fritidshemsbarn

Ansökan

Du ansöker om plats till fritidshemmet via vår e-tjänst,  Länk till annan webbplats.senast den 14 maj 2023.

I ansökan anger du 24 juli 2023 som startdatum för fritidshemplaceringen.
Barnets schema registrerar du i Tempus.

Nuvarande förskoleplats

Du behöver inte säga upp förskoleplatsen. Den avslutas automatiskt den 23 juli.
Du kan inte säga upp förskoleplatsen tidigare under sommaren, om du ansökt om fritidshemsplats till höstterminen