25 augusti 2022
Utbildning & barnomsorg

Nu är nya Odensbergsskolan invigd

Den 24 augusti invigdes de nya lokalerna i Odensbergsskolan.

Bandklippning

Vanja Wallemyr, ordförande i tekniska nämnden och Eva Dahlgren, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, klippte det blågula bandet och invigde Odensbergsskolan.

– Idag har vår nya fina skola invigts av våra politiker. Men vi kommer också inom kort att bjuda in våra vårdnadshavare, elever och personal för en egen invigning och öppet hus, berättar rektor Per Linderoth.

Björn Stenström

Björn Stenström

Rundvandring

Björn Stenström guidade gästerna vid en rundvandring i de nya lokalerna.

– För våra elever och lärares del så möter den nya skolan mycket bättre upp mot dagens behov av lärmiljöer. Vi har skapat en sammanhållen byggnad och med gemensamma utrymmen för skolan och fritidsverksamheten. Det skapar nya möjligheter att kunna utveckla verksamheten och samarbeten, berättar Björn Stenström, samordnare på barn- och utbildningsförvaltningen.
All möblering inomhus är inte riktigt klar ännu och utemiljön på framsidan kommer vi att göra ordning senare under hösten, fortsätter Björn.

Gott samarbete

Det har varit ett mycket gott samarbete mellan samtliga parter i arbetet med den nya skolan.

Företaget Expandia har varit totalentreprenör för den nya skolbyggnaden.
32 skolmoduler från Moelvens fabrik i Torsby byggdes färdiga inomhus och levererades med färdigmålade väggar, mattor på golv och var delvis förberedda med el, rör och ventilation. Modulerna plastades sedan in och fraktades till montageplatsen där de monterades ihop med varandra. Detta sätt att bygga på är effektivt och tidssparande vilket gjorde att en kort tid efter montaget av modulerna stod skolan färdig.

Lyftkran

En bild från januari 2022 när modul lyfts på grunden

Grunden till den nya byggnaden grävdes hösten 2021. Efter påsklovet under vårterminen 2022 flyttade de 117 eleverna in den nya 1 100 kvadratmeter stora skolbyggnaden.

Etapp 2

– Etapp två av skolbygget är nu ombyggnaden av förskolan, skolrestaurangen, personalutrymmen samt en tillbyggnad av ett tillagningskök i anslutning till den ombyggda skolrestaurangen.

Som allra sista etapp rivs den gamla skolan och området görs om till utemiljö. Detta beräknas stå klart sommaren 2023, berättar Krister Lundberg som är byggprojektledare i Falköpings kommun.

samhällsbyggnad och entreprenörer

Stefan Olofsson, Expandia Moduler AB, byggprojektledare Krister Lundberg, tidigare fastighetschef Jan Aurén och Anna Karlsson, Expandia Moduler AB deltog i invigningsfirandet.

Per Linderoth

Rektor för Odensbergsskolan Per Linderoth höll ett välkomstanförande.

Karina

Skolchef Karina Bronell överlämnade en gåva - som bestod av ett presentkort till ett träd att plantera på skolgården. Karina har tidigare själv varit rektor på Odensbergsskolan.

Jan och Patrick

Jan Aurén, tidigare fastighetschef och Patrick Nohlgren, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen närvarade vid invigningen.

Marcus och Krister

Fastighetschef Marcus Boström och byggprojektledare Krister Lundberg gladdes åt det fina resultatet av skolbygget.

Maja Silvander

Maja Silvander, kostchef på Odensbergsskolan serverade mingelmaten.

Bildsvep