10 augusti 2022
Utbildning & barnomsorg

Turkarta för dig som åker skolskjuts

Nu finns turkartorna för skolskjuts för de upphandlade bussturerna höstterminen 2022.

Särna, Sverige - Maj 27, 2013: En skolbuss från Dalatrafik lämnar skolan i Särna med skolbarn vid skoldagens slut.

Information om skolskjuts inför läsåret 2022/23

Skolskjutsen är planerad efter barnets tider för skoldagens början och slut. Detta kan innebära att andra tider och dagar, då ditt barn inte skulle ha åkt med, är bussens sittplatser slut eller att bussen går en annan sträckning och inte förbi ditt barns hållplats. Man kan alltså inte räkna med att barnet kan åka med en annan tur än de som finns
i den bifogade planeringen.

För föräldrar som arbetar så de inte har möjlighet att passa skolbussens avgångar, finns för mindre barn möjlighet till fritidshem. I de fall elev går på fritids får vårdnadshavare själva ombesörja transporten hem.

Grundregeln är att skolskjuts beviljas mellan folkbokföringsadress och den skola kommunen anvisat, omfattande två resor per skoldag i samband med skolans start- och sluttid.

Information om skolskjutsen

Vill du ha mer information om hur skolskjutsarna i kommunen går, finns det från och med en vecka innan läsårsstart kartor och information på www.falkoping.se/skolskjuts. Elever som börjar i förskoleklass kommer att få ett brev hemskickat med information om
busstider och hållplatser cirka en vecka innan skolstart. För övriga elever delas informationen ut första skoldagen.

Vägen till hållplats

Du som vårdnadshavare är ansvarig för att ditt barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg. Det innebär att barnet följs till skolan eller hållplatsen under så lång tid som behövs, för att det ska klara att gå på egen hand. Du ansvarar för ditt barn tills
barnet stiger på skolskjutsen.

För att busschauffören ska kunna stanna tryggt behöver ditt barn vara ute i god tid och vara redo att kliva på när bussen kommer.

Ha gärna reflex eller reflexväst när ditt barn väntar på skolbussen under vintern. Då ser chauffören och andra ditt barn mycket bättre.

Efter skoldagen övertar vårdnadshavare ansvaret då eleven stiger av skolskjutsen, även om eleven vid hemfärden väljer att stiga ur fordonet på annan plats än den överenskomna.

Skolskjuts med Västtrafiks linjebussar

Om ditt barn åker med Västtrafiks linjetrafik får hen ett skolkort av skolan under höstterminens första veckor. Skolkortet som barnet har haft detta år gäller även de första veckorna nästa termin, så behåll det över sommaren.

Tänk på att kortet är en värdehandling. Om barnet förlorar kortet (dock ej om det är stulet eller har fabrikationsfel) får man betala en administrationsavgift för ett nytt kort. Elev i åk F-3 kan vid ett tillfälle under läsåret få ett nytt kort utan att betala administrationsavgift.

Sittplats och bälte

Alla som åker i en skolbuss ska ha sittplats och bälte. Prata med ditt barn om att det är viktigt att ha bältet på sig hela resan och att det är lag på bälte! Det är lika viktigt i skolskjutsbussar och i Västtrafiks bussar som i familjens bil. Det är också viktigt för säkerheten att eleverna sitter still under resan, vilket man ju gör om bältet sitter på.

Ordningen i bussen

På en skolbuss finns oftast elever i olika åldrar. Många åker för första gången. Det är därför viktigt att alla hjälps åt att göra skolskjutsen till en bra upplevelse genom att vara trevliga och respektera varandra. De ordningsregler som finns på skolan gäller naturligtvis också på skolbussen.

Av- och påstigning sker på bestämda platser som bestäms av skolskjutsansvarig tillsammans med busschaufförerna. Vid av- och påstigning är det speciellt viktigt att alla elever tar hänsyn till andra elever och inte knuffar eller försöker tränga sig före. Med god hänsyn till varandra i anslutning till skolskjutsen så får vi en högre trafiksäkerhet.

Vi vill att du som förälder pratar med ditt/dina barn om säkerheten i och vid skolskjuts.

Kan det bli för fullt i bussen?

Finns det platser över i de upphandlade bussarna (ej Västtrafik) kan andra åka med i ”mån av plats”. De som är beviljade skolskjuts för respektive tur har naturligtvis rätt att åka i första hand och bussens storlek är alltid anpassad så att alla ska få plats. På vissa turer har elever som bor utmed vägen men inte har rätt ”avstånd” beviljats åka med skjutsen, och först efter att de också har fått sina platser kan övriga resenärer få åka med. Blir det för fullt i bussen, kontrollerar chauffören sin lista över vilka som egentligen ska
åka med turen. Busschaufförerna har inte rätt att ta på fler passagerare på bussen än vad som finns platser till.

Då elev i årskurs F-3 har en kompis som ska åka med i skolbussen önskar chauffören en påskriven lapp från vårdnadshavare om medföljande kompis. Detta för att säkerställa att ni som vårdnadshavare godkänner att kompisen åker med.

Inställda skolskjutsar vid vinterväglag

På den enskilda turen är det busschauffören och bussföretaget som bedömer om det inte går att köra hela eller delar av turen. Det kan också vara så att det på grund av väglaget är olämpligt att stanna på en viss plats (exempelvis i en backe). Är det enstaka elever som berörs kan vårdnadshavare i vissa situationer kontaktas av busschauffören för att få
information om var bussen istället kan hämta eleverna. Är eleverna äldre pratar ofta chauffören med dem direkt under turen om hur det ska fungera de nästkommande
dagarna.

Större störningar i skolskjutstrafiken än de som bara berör enskilda elever (exempelvis helt inställda turer) läggs ut på kommunens hemsida, Unikum samt meddelas till trafikinformationen på Radio Skaraborg så snart som möjligt.

Viktigt att tänka på!

Om du flyttar eller inte längre är i behov av skolskjuts behöver du meddela detta till skolskjutsansvarig Sarah Cato på sarah.cato@falkoping.se.

www.falkoping.se/skolskjuts kan du läsa mer om Falköping kommuns riktlinjer för skolskjuts. Där kan man läsa mer om exempelvis vem som har rätt till skolskjuts, vilka avstånd som gäller och hur kommunen gör bedömningar över trafikförhållandena på
vägen.

Har du andra frågor gällande skolskjuts är du välkommen att kontakta skolskjutsansvarig Sarah Cato på mejladress sarah.cato@falkoping.se eller på telefon 0515- 88 52 91.

Telefonnummer

Stenstorp, Broddetorp

Stenstorps buss 0708-48 00 99
E20 Busstouring 0702-43 49 73

Vartofta

Vartofta buss 0705-30 24 80

Gudhem

Vartofta buss 0705-30 24 80

Floby/Odensberg

Marka 0734-21 05 00
Hällestad/Trävattna 0734-21 05 01
Vilske-Kleva 0734-21 05 02
Göteve 0734-21 05 03
Jäla 0734-21 05 04

Åsarp/Kinnarp

Hallsbergs Buss AB tel. 0702-11 40 91