1 juli 2022
Utbildning & barnomsorg

75 barn deltog i sommarens Läsglädjeprojekt

Under tre sommarveckor har 75 barn i åldrarna 7 – 9 år deltagit i Läsglädjeprojektet. Projektet vill skapa förutsättningar för barnen i de yngre åren att under sommarmånaderna stärka läsningen, få lustfyllda lässtunder - enskilt och tillsammans med andra - och bli hemmastadda i biblioteksmiljön. Projektet för elever i årskurserna 1-3 är ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen i Falköping.

Läsglädje

Många tillfällen har getts barnen att få läsa högt för någon som uppmuntrar och samtalar om texten. Barnen har även fått lyssna till högläsning och har fått reflektera tillsammans. Detta utvecklar språket och bygger ordförråd.

Olivia Ingvarsson och Elin Fredricsson

Olivia Ingvarsson och Elin Fredricsson är två av de lärare som arbetar med ett läsprojektet för att skapa lustfyllda lässtunder för elever i årskurs 1-3.

Hela 130 elever har i år gjort en ansökan till de 75 platserna. Vårdnadshavarna har skickat in ansökningsblanketten som lämnats ut på elevens skola.

Läsglädjeprojektet anordnades på fyra platser i kommunen detta år och hade totalt 9 olika grupper på Falköpings bibliotek, Kinnarps bibliotek, Centralskolan - där barnen besökte Falköpings bibliotek och Gustaf Dalénskolan, där barnen besökte biblioteket i Stenstorp.

Barnen har fått lära känna biblioteket och dess fantastiska möjligheter att främja läsning. De har fått delta i Bokprat med boktips och biblioteksgenomgång med bibliotekets bibliotekarier i Falköping, filialen i Kinnarp och filialen i Stenstorp.

Lärarstudenter

Sex lärarstudententer har lett verksamheten. Tre av dessa; Elin Fredriccsson, Ebba Leijon och Olivia Ingvarsson är nu färdiga med sin utbildning och börjar arbeta på skolor i Falköpings kommun när höstterminen startar. Agnes Segerström, Clara Källström och Hanna Thor heter de övriga lärarstudenterna. Till sin hjälp har de haft de fyra feriepraktikanterna Britta, Elisa, Wilma och Simon.

Lärarstuderande

Olivia, Elin, Klara och Agnes.

– Det har varit tre helt fantastiska veckor, tycker Clara Källström som studerar till lärare vid Göteborgs universitet. Jag har lärt mig så mycket! Projekt som detta borde vara obligatoriskt i utbildningen för alla, tycker jag.

Läsglädje och goda läsvanor

- Vi vill lägga grunden för fortsatt läsning och lärande genom läsglädje och goda läsvanor.  Vi vill att läsutvecklingen fortsätter under sommaren på ett lustfyllt och roligt sätt tillsammans med andra barn, säger lärarna Elin och Olivia. Vi vill väcka nyfikenhet!

Lärare

– Jag har fått läsa för en kamrat och vi har fått många bra boktips. Vi har fått möjlighet att låna böcker på biblioteket och lära oss hur det går till, berättar en av flickorna som deltagit. Vi har fått samtala om böcker och vi har fått dela med oss av våra favoriter genom bokrecensioner.

Bäcker

– Allra roligast har läsningen varit, anser en av grabbarna. Vi har fått ha egen läsning, där vi läst både tyst och högt. Dessutom har vi fått lyssna på högläsning.


Läsmaskot

Läsmaskotar

Barnen har fått göra egna läsmaskotar av lera. Dessa fina figurer kan de läsa högt för och maskotarna hejar på dem i läsningen.

– Barnen har skapat och haft pysselaktiviteter med koppling till böcker och figurer som förekommer i böckerna, informerar Agnes Segerström, som bara har en termin kvar innan hon är klar med sina lärarstudier.

Läsmysteriet

Brevlåda

Barnen löste även mysterier på Projekt Läsglädje!

Läsmysteriet har varit ett spännande uppdrag under projektets tre veckor. Sista dagen fick det sin upplösning när barnen lyckades lösa mysteriet med vilken trollformel Magi Magikersson behövde för sin magi! Läsmysteriet var en stor favorit hos barnen.

Bokkasse

Alla barn fick en bokkasse att ta med sig hem för fortsatta lässtunder. Några böcker var desamma för alla barn och några böcker hade de fått välja själva.

Bokkasse
Catharina Svensson

Catharina Svensson

– Vårdnadshavare har redan hört av sig och berättar att de kunnat se skillnad både vad gäller engagemang och läsförmåga hos sitt barn, berättar en glad Catharina Svensson som är språk-, läs- och skrivutvecklare på barn- och utbildnings-förvaltningen. Det ska bli spännande att se hur testresultatet blir nu efter dessa tre veckor!

Catharina har tillsammans med bibliotekarierna Kerstin Hellman och Angelica Holm Johnsson, från kultur- och fritidsförvaltningen varit ansvariga för projektet.