11 april 2022
Utbildning & barnomsorg

Läsglädje i sommar - för elever som slutat åk 1–3

Under tre sommarveckor kan barn i åldrarna 7 – 9 år anmäla sig till projekt Läsglädje. Vi vill skapa förutsättningar för att barnen ska stärka läsningen, få lustfyllda lässtunder enskilt och tillsammans med andra samt bli hemmastadda i biblioteksmiljön.

Barnböcker

Läsglädje och goda läsvanor

Genom att skapa läsglädje och goda läsvanor hos barnen är vår förhoppning att det ger dem goda grunder för fortsatt läsning och lärande. De barn som deltar kommer att få tillbringa tid på biblioteket och lära sig se vilka möjligheter ett bibliotek ger. Vårt mål är att barnen upplever den glädje läsning kan ge nu och i ett livsperspektiv!

Barn som slutat åk 1 till och med åk 3 kan söka detta läsglädjeprojekt. Lärarstudenter tillsammans med ferieanställda kommer att ansvara för verksamheten. I arbetsgruppen som arbetar med Läsglädje finns även barnboksbibliotekarier, språk-, läs- och skrivutvecklare samt utvecklingsstrateg.

14 juni–30 juni

Läsglädje kommer i år att genomföras på tre platser; Falköpings bibliotek, Kinnarps bibliotek samt Gustav Dalénskolan i Stenstorp. I Stenstorp kommer projektet att vara på skolan, men besöka biblioteket vid flera tillfällen.

Under veckorna kommer barnen få läsa, skapa och leka tillsammans. Varje dag innehåller stunder för egen läsning och läsning tillsammans med andra. Det kommer också att bjudas tillfällen att lyssna på böcker och högläsning. Barnen kommer att presenteras för nya böcker och författare. Att lära känna biblioteket och dess möjligheter för att skapa läsglädje och lärande kommer också att stå på programmet. Vid sidan av detta kommer barnen att få skapa, pyssla och lösa ett mysterium med koppling till böckernas värld!

Alla deltagande barn får dessutom en bokkasse med utvalda böcker för att ytterligare stimulera läsningen hemma.

När

14 juni - 30 juni 2022 (Inte midsommarafton 24/6)

Plats

  • Falköpings bibliotek, Sankt Sigfridsgatan 11, Falköping
  • Kinnarps bibliotek, Tångavägen 7, Kinnarp
  • Gustaf Dalénskolan, Slingvägen 40, Stenstorp

Tid

Eleverna kan välja att gå förmiddag eller eftermiddag:

  • Förmiddagar kl 9-11
  • Eftermiddagar kl 13-15

Anmälan

Anmälningsblankett delas ut av respektive skola.
Eleverna lämnar anmälan till sin lärare senast fredag 6 maj.

Besked om plats via brev lämnas senast 20 maj. Vid fler sökande än platser kommer skolorna att hjälpa till med ett urval.

Samverkansprojekt

Läsglädje är ett samverkansprojekt mellan kultur- och fritidsförvaltningen och
barn- och utbildningsförvaltningen i Falköpings kommun.