14 januari 2022
Utbildning & barnomsorg

Familjecentralens verksamhet är stängd 17–31 januari 2022

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och på grund av det rådande läget gällande spridningen av covid-19 i samhället, har barn- och utbildningsnämnden tillsammans med socialnämnden beslutat att tills vidare stänga verksamheten vid familjecentralen. Familjecentralen är en verksamhet som inte är obligatorisk enligt lagstiftning och stängs därför tillfälligt ned under två veckor.

Barn

Beslutet innebär att familjecentralens verksamhet är stängd från och med den 17 januari 2022 till och med den 31 januari 2022.