12 november 2021
Utbildning & barnomsorg

Skolval till förskoleklass läsåret 2022/23

Skolvalsperioden är öppen 15 november – 15 december 2021 för blivande elever i förskoleklass.

Under perioden 15 november till 15 december 2021 kan vårdnadshavare med barn födda 2016 göra ett skolval till förskoleklass för läsåret 2022/2023 - via vår e-tjänst Val till förskoleklass. Länk till annan webbplats.

Om vårdnadshavare inte gör ett aktivt skolval kommer barnet att placeras på den skola vars upptagningsområde folkbokföringsadressen tillhör. Du kan se respektive skolområde för förskoleklass inför läsåret 2022/2023 i den zoombara kartan.

Ett val av skola innebär inte en garanterad plats på den valda skolan. Om en skola får fler sökande än lediga platser kommer kommunens fastställda urvalskriterier att ligga som grund för urvalet. Dessa kriterier är:

  1. Folkbokförd i Falköpings kommun
  2. Skolans upptagningsområde
  3. Syskonförtur
  4. Relativt avstånd till önskad skola. Man jämför varje elevs avstånd (gång- eller cykelavstånd) till sökt skola och närliggande skolor i relation med andra elevers motsvarande avstånd från hemmet.

De vårdnadshavare som avser att välja förskoleklass i en friskola hänvisas till att använda blanketten: ”Byte till fristående skola”.