24 september 2021
Utbildning & barnomsorg

Spadtag för Odensbergs skola

På torsdagen togs det första spadtaget för den nya skolan i Odensberg. Eleverna Alice, Ingrid, Hugo, Filip, Wilmer och Olle representerade de olika årskurserna och hjälpte de bägge ordföranden Eva Dahlgren (barn- och utbildningsnämnden) och Vanja Wallenmyr (tekniska nämnden) att ta de allra första spadtagen. Redan på tisdag börjar påbörjar Peab markarbeten inför skolans grundläggning.

Första spadtaget

Ordföranden Eva Dahlgren och Vanja Wallemyr, - rektor Per Linderoth - eleverna Alice Öhgren förskoleklass, Ingrid Björkehög åk 1, Hugo Ingmarsson åk 2. Filip Ingemarsson åk 3, Wilmer Arwidson åk 4, Olle Kylander åk 6 tog de första spadtagen.

Hela förmiddagen öste regnet ned, men när det var dags för rektor Per Linderoth att hälsa alla elever, personal och gäster välkomna till dagens spadtag blev det så lägligt uppehåll i vädret. Alla skolans elever samlades för att vara med om uppstarten av de nya byggnationerna och tillsammans gjorde de "raketen".

Den nya skolan blir, precis som idag, en F-6-skola och byggs för 120 elever och med en yta på cirka 1 100 kvadratmeter.

Odensbergselever

– Så som vi har längtat! Nu är vi äntligen här för att gräva och förhoppningen är att vi ska kunna flytta in i den nya skolan redan efter sporlovet, inledde rektor Per Linderoth. Det är kul att även ni som nu går i årskurs 6 hinner att få gå i de nya lokalerna under en del av vårterminen.

– Detta har vi längat efter länge, länge! Det tar dock lite tid inom politiken att planera och hitta pengar, berättade Eva Dahlgren, ordförande i barn- och utbildningsnämnden i sitt anförande till eleverna. Men nu är det äntligen dags att sätta igång och redan nästa termin är skolan inflyttningsklar.

Mattias Modén, platschef på Peab anläggning, Björn Stenström, samordnare på barn- och utbildnings-förvaltningen och Krister Lundberg, byggprojektledare på Falköpings kommun.

Mattias Modén, platschef på Peab anläggning, Björn Stenström, samordnare på barn- och utbildnings-förvaltningen och Krister Lundberg, byggprojektledare på Falköpings kommun.

– Projektet i Odensberg är en del i den nya skolorganisationen. Den gamla skolbyggnaden från 1962, med om- och tillbyggnad 1972 och 1994, befinner sig i ett sådant skick att det efter utredningar visat sig att det bästa alternativet är att ersätta den med en ny skolbyggnad, berättar Björn Stenströmsom är samordnare på barn- och utbildningsförvaltningen. Den nya byggnaden kommer även att bättre motsvara dagens behov av lärmiljöer för våra elever och pedagoger. När den gamla skolbyggnaden rivs, anläggs den nya skolgården på denna plats.

– Hela projektet är indelat i tre etapper, där bygget av den nya skolan är den första. Skolbygget följs sedan av etapp två med en ombyggnad av förskolan, skolrestaurangen, personalutrymmen samt en tillbyggnad av ett tillagningskök i anslutning till den ombyggda skolrestaurangen. Som sista etapp rivs den gamla skolan och då görs området om till utemiljö, berättar Krister Lundberg, byggprojektledare på Falköpings kommun. De senare etapperna beräknas stå klara under våren 2023. Totalentreprenör är Expandia Moduler AB.

Skisser på Odensbergs skola, förskola och kök

Odensbergs skola, förskola och kök - flygbild sydväst

Odensbergs skola, förskola och kök - flygbild sydväst

Odensbergs skola, förskola och kök - flygbild sydost

Odensbergs skola, förskola och kök - flygbild sydost