23 september 2021
Utbildning & barnomsorg

Familjecentralen och Kulturskolan återgår till normal verksamhet från 29/9

Familjecentralens och Kulturskolans verksamheter återgår från och med
den 29 september 2021 till normal verksamhet, dock med iakttagande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende undvikande av risk för smittspridning.